Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

Kódszám

MUNKP00039

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel írásban tájékoztatni:
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot
írásban tájékoztatni
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
- foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
- a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről
A tárgyalásnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés
a) elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
b) elveire,
c) következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
d) az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Milyen iratok szükségesek?

A tárgyalás során megkötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala / Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség

Nem releváns
Nincs
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A megállapodás érdekében a tárgyalásnak mire kell kiterjedni?
- a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.
A munkavállalók képviselőit konzultáció megkezdését megelőzően miről kell tájékoztatni a munkáltatónak?
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről.

Fontosabb fogalmak

Konzultáció kötelezettsége:a döntés meghozatala előtt, legalább 15 nappal, a munkáltatót konzultáció kezdeményezésének kötelezettsége terheli. A munkavállalók képviselőivel kezdeményezett konzultációt a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább 15 napig folytatni köteles. Amennyiben a kapcsolattartás eredményeként megállapodás jön létre, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.
A munkavállalók képviselőivel folytatott tárgyalásnak a megállapodás érdekében ki kell terjednie:
-a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 72.§,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdésezdés c) pont
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:29-3:31. §
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

tárgyalási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, megállapodás, csoportos létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858