Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00619

Az ügy rövid leírása
A bevásárlóközpont megszüntetését a fenntartó a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bevásárlóközpontot törli a nyilvántartásból.


Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.
Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, b.) a bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése.

Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)
Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)
Nem releváns.

Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kell-e eljárási illetéket fizetnem a bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentéséért? Válasz: Nem. Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak


a.) bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
b.) fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.
Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/G. § c) pont;                                                                                                                                                           b.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 24. § (3) és (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés, 28. § b) pont;
c.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet  1. § (2) bekezdés e-f) pont, 4. § (1) bekezdés, 4/A. § (2) és (3) bekezdés                           d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont                                                                                                                                                        
e.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdés

f.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés, 7/A. § (1) bekezdés

g) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

bevásárlóközpont, megszüntetés, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, nyilvántartás, törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858