Ugrás a menüre

Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

Kódszám

ELELM00029

Az ügy rövid leírása

Az állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos kockázatok azonosítása és elemzése, a kockázat kezeléséhez szükséges intézkedések foganatosítása. Rendszeres Gyógyszerbiztonsági Jelentések (Periodic Safety Update Reports, PSURs) felhasználásával NÉBIH ÁTI kivizsgálja az állatgyógyászati készítmények minőségi problémáit és feltételezett mellékhatásait, és intézkedik azok megelőzése és megszüntetése érdekében.

Ki jogosult az eljárásra?

Az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultja.
képviselet, meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatgyógyászati készítmények használata során az állatokon és embereken észlelt mellékhatások. Az állatgyógyászati készítmények hatáselmaradása. A használati utasítástól eltérő alkalmazás következményei. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása mellett esetlegesen kimutatott maradékanyagokra és a környezetkárosító hatásra, valamint bármely fertőző ágensnek állatgyógyászati készítmény útján történt feltételezett átvitelére vonatkozó adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Központi államigazgatási szerv, döntése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest Markó utca 27.
Fellebbezésre nincs lehetőség.
Fellebbezésre nincs lehetőség.
Keresetlevél beadása 30 napon belül a határozat kézhezvételétől.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - 30 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/gyik_ati

Fontosabb fogalmak

Rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentés: a 81. § szerinti adatokat tartalmazó, rendszeres időközönként készülő jelentés.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés i) pont
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (X.6.) FVM rendelet 79. §, 81. § (2), (3) bekezdés
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Állatgyógyászati készítmények, Rendszeres Gyógyszerbiztonsági Jelentések (Periodic Safety Update Reports, PSURs) Eudravigilance rendszer -gyógyszer mellékhatás figyelő rendszer,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858