Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel - az év végén az alábbi (országosan egységes) rendben tartanak félfogadást:

2019. december 6-án (péntek) keddi ügyfélfogadási rend szerint,

2019. december 7-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,

2019. december 13-án (péntek) pénteki ügyfélfogadási rend szerint,

2019. december 14-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,

2019. december 24-27 (kedd-péntek) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel,

2019. december 31. (kedd) 8.00-12.00 óráig,

2020. január 1. (szerda) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2019. december 31-én (kedden) csak azok az ügyfélszolgálatok tartanak félfogadást, amelyek keddenként nyitva tartanak, továbbá a fentiektől eltérő a nyitvatartás egyes kormányablakokban és okmányirodákban (az eltérésekről ezen az oldalon tájékozódhatnak).

Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00001

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kéri a kérelemben megjelölt terület rendes erdővé minősítését. A benyújtott kérelmet az erdészeti hatóság formailag és tartalmilag megvizsgálja és döntést hoz, mely ellen jogorvoslatnak van helye.
Az eljárás során (az ügyfél nyilatkozatát figyelembe véve) az erdészeti hatóság megállapítja ez erdő rendeltetését, üzemmódját, természetességét, fahasználati és erdőfelújítási lehetőségeit, stb.

Ki jogosult az eljárásra?

Az erdő tulajdonosa, tulajdonosi körének 100%-a
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél (képviselő) neve, lakcíme (székhelye); a tulajdonos társak teljes körű támogatása; kérelemmel érintett szabad rendelkezésű erdő ingatlan-nyilvántartási egysége, helység, fekvés, helyrajzi szám és alrészlet jel területazonosító adatokkal

Milyen iratok szükségesek?

- (Formanyomtatvány)
- Nyilatkozat a szabad rendelkezésű erdő nem szabad rendelkezésű erdővé minősítéséről
- Tulajdonostársak és egyéb jogosultak hozzájárulása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti igazgatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
9000 Ft. eljárási díj

Amit még érdemes tudni (GYIK)

- Mennyi az eljárási idő? – 21 nap.
- Mennyi az eljárási díj? – Ingyenes
- Milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez? - Formanyomtatvány, tulajdonosi hozzájárulás
- A kormányablaknál nyújtsam be a kérelmet vagy közvetlenül az erdészeti hatósághoz nyújtsam be? – Ahogy Önnek kényelmesebb.
- Ki az illetékes hatóság, mi a címe? – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. és 2. sz. melléklete; a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. sz. melléklete, www.nebih.gov.hu
- Van-e gyorsított eljárásra lehetőség? - Nincs

Fontosabb fogalmak

- Erdő: Az Evt. 6. §-ban meghatározott, természetben összefüggő erdei fákkal borított terület.
- Szabad rendelkezésű erdő: Az Evt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott erdő, ahol a gazdálkodás szabályai a 11. § (3) bek alapján egyszerűbbek.
- Dokumentáció: Azon írásos anyagok, amely mentén a kérelem elbírálásra kerül.
- Eljárási cselekmények: Mindazok a hatósági tevékenységek, amelyek során a hatóság a kérelem benyújtásától a döntésig jut.
- Eljárási idő: A hatósági cselekmények összességére a jogszabályban megállapított határidő (általánosan 30 nap) az elsőfokú eljárás során.
- Ügyfélkör: tulajdonosok 100%-a, valamint mindenki, akinek a jogos érdekét érinti és a Ket. 15. § alapján ügyfélnek minősül.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet - -

Kulcsszavak

erdő, szabad rendelkezésű erdő, tulajdonosi kör, úgyfél, Adattár (Országos Erdőállomány Adattár)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858