Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokon  tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon megváltozott a nyitvatartás rendje, illetve egyes helyszíneken továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Részletes tájékoztatást a NAV honlapján találnak. Javasoljuk továbbá a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00018

Az ügy rövid leírása

cserjék erdőben történő kitermelése csak hatósági engedéllyel, és csak vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben lehetséges

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági nyilvántartásba bejegyzett erdőgazdálkodó; vagy a vízfolyás kezelője
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Erdőgazdálkodó (kérelmező) neve, lakcíme (székhelye), erdőgazdálkodói kódja (ha van); kérelemmel érintett erdőrészlet erdészeti azonosító adatai (községhatár, erdőtag, erdőrészlet jel); a tervezett tevékenység pontos leírása

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: alapdíj 6.500,- Ft, ezen felül erdőrészletenként 300,- Ft; megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség van
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
A jogorvoslati kérelemmel érintett erdőrészletek számának alapul vételével számított összeg 200%-a (elsőfokú eljárási díj kétszerese)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Milyen engedély szükséges az erdőben cserjék kivágásához?
V: Csak vízgazdálkodási erdő esetében szükséges, erdészeti hatósági engedély.

2. K: Mikor szabad a cserjék kitermelését elvégezni?
V: Bármikor, az erdészeti hatóság döntésében foglalt esetleges korlátozások figyelembe vételével.

3. K: Milyen technológiával szabad a cserjék kitermelését elvégezni?
V: A kitermelés technológiája nem károsíthatja vagy veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értékeket valamint az erdei sokféleséget. Szükség esetén az erdészeti hatóság a döntésében előírja a kérelemben megjelölt technológiához képest szükséges korlátozásokat.

Fontosabb fogalmak

elsődleges rendeltetés – az erdőgazdálkodás hosszú távú célja
vízgazdálkodási rendeltetésű erdő – az árvízi lefolyási sávban az árhullámok biztonságos levezetését biztosító erdő

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

cserje kivágása, cserjeirtás, bozótirtás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858