Ugrás a menüre

Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

FOLDM00023

Az ügy rövid leírása

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Az engedély olyan halfaj egyedének fogására adható, amelyet a halászatra jogosult évente rendszeresen, a területegységre vetítetten nagy mennyiségben telepít, és amelynek természetes szaporodási feltételei az adott halgazdálkodási vízterületén nincsenek biztosítva, vagy jelentősen korlátozottak.

Ki jogosult az eljárásra?

Halgazdálkodásra jogosult
nemleges

Milyen adatokat kell megadni?

Halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület, vízterületrész megnevezése (folyók esetében fkm.), halfaj megnevezése, kérelem indokának leírása.

Milyen iratok szükségesek?

nemleges

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a fellebbezésre
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal

A döntés közlésétől számított 15 napon belül
10000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki a halgazdálkodásra jogosult? Az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Mi a halgazdálkodási vízterület? Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
Mit értünk mennyiségi korlátozás alatt? A Hhvtv.-ben és a Vhr-ben meghatározott naponta kifogható halak darabszáma
Mi a méretkorlátozás? Hhvtv.-ben és a Vhr.-ben meghatározott kifogható halak legkisebb mérete
Mit nevezünk fajlagos tilalmi időnek? - azt a naptári időszakot, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.

Fontosabb fogalmak

méretkorlátozás: egy adott halfaj legkisebb kifogható mérete
Halgazdálkodásra jogosult: az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
fajlagos tilalmi idő: az a naptári időszak, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.
mennyiségi korlátozás: az adott halfaj maximálisan kifogható darabszáma naponta

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 16. §; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) kormányrendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 4. § (3) bekezdése, 1. sz. melléklet 14.9.

Kulcsszavak

Határozat, felmentés, méretkorlátozás, tilalmi idő, kérelem, halgazdálkodási vízterület, halfaj, mennyiségi korlátozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858