Ugrás a menüre

A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

Kódszám

MABFH00117

Az ügy rövid leírása

A jelentős változás a tárolási engedélyben foglaltakhoz képest bekövetkező olyan változás, amely a tárolási tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolhatja. Ez esetben az üzemeltető a jelentős változást annak bekövetkezésétől számított 24 órán belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Az üzemeltető kötelezett a bejelentésre.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tárolási engedélyben foglaltakhoz képest bekövetkező minden olyan változást, amely a tárolási tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen jellegű kötelezettsége az ügyfélnek

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés díj és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

A bejelentést haladéktalanul ki kell vizsgálni.

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap
Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A jelentős változás a tárolási engedélyben foglaltakhoz képest bekövetkező olyan változás, amely a tárolási tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolhatja. Egyebekben a földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok


a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/M. § (1), 42/A. § 7.,
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 35. § (1) h),
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2)
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolás, elhelyezés, jelentős változás, bejelentés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858