Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

Kódszám

OKTVF00155

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során készített tényfeltárási záródokumentáció alapján a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos további feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy a hatóság dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról. A benyújtott beavatkozási terv elfogadásával elrendeli a beavatkozást.

Ki jogosult az eljárásra?

A beavatkozás elrendelése iránti kérelmet, illletve a beavatkozási tervet a tényfeltárásra kötelezett nyújtja be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény ( Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pont szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.
Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A bevatkozás elrendelése iránti kérelemhez benyújtott beavatkozási tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit;
b) a beavatkozási terv benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálását; c) a beavatkozási munkák elvégzésének ütemezését; d) a beavatkozás megkezdésének és végrehajtásának időpontját; e) a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírásokat.

Milyen iratok szükségesek?

Beavatkozási terv, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás, az eljárás illetéke illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - illetékbélyegben

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

21nap

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezési lehetőség.
Pest Megyei Kormányhivatal
a területileg illetékes kormányhivatalhoz
15 nap
10.000 illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra, ezzel együtt beavatkozási terv készítésére? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A beavatkozást megelőzően a beavatkozás megvalósítását tartalmazó tervet kell készíteni. 2. Kérdés: Mit tartalmaz a beavatkozási terv benyújtását követően a hatóság beavatkozást elrendelő döntése? Válasz: a) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit; b) indokolt esetben kötelezést a károsodott területtel összefüggésben a beavatkozási terv benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálására, illetve benyújtására; c) kötelezést a károsodott területnek a kármentesítés céljából történő szabaddá tételére; d) a beavatkozási munkák elvégzésére, ütemezésére vonatkozó előírásokat; e) a beavatkozás megkezdésének és végrehajtásának határidejét; f) a tényfeltárást követően működtetett monitoring elfogadását; g) a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírásokat; h) szakmai szempontból bevonandók körét, i) egyéb feladatok elrendelését

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (1)-(7) bekezdése, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (1), (2), (3) bekezdés, 9. §, 1. és 2. melléklet a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1, 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontja, 101. §, 102/A §, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3), (5), (8) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3), 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, záródokumentáció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858