Ugrás a menüre

Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00001

Az ügy rövid leírása

A mesterséges termékenyítő állomás az ügyfél kérelmére induló működési engedélyhez kötött tevékenység. A mesterségestermékenyítő állomást minden év október 31-ig felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményétől függően az engedély meghosszabbítható, működése további feltételekhez köthető,illetve visszavonható. A felülvizsgálat hivatalból indul, nem kell kérvényezni.

Ki jogosult az eljárásra?

vállalkozás, természetes személy
nincs kizáró ok

Milyen adatokat kell megadni?

az üzemeltető megnevezése, székhelye, a létestmény telephelye, a tevékenységi kör, állatfajok, fajták, szerződés tenyésztő szervezettel, állatorvosi igazolás, szaporodásbiológiai lelet nem állhat rendelkezésre, mert annak elvégzését csak mesterséges termékenyítő állomás kérelmezheti amikor már elfogadták a létesítményt

Milyen iratok szükségesek?

A 39/1994. (VI.28) FM rendelet A mesterséges termékenyítésrő, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásárólés felhasználásáról 5§ szerint elismert tenyésztő szervezettel kötött szerződés másolata, az üzemelését felelős szakképesítésről szóló dokumentum hiteles másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc.biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; a bejelentés megérkezését követő naptól számított 21 napon belül helyszíni szemle lefolytatása és annak eredményétől függően kerül az engedély kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség,
NÉBIH Élelmiszerláncbiztonsági elnők
Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál
kézhezvételtől számított 15 nap
5000 Ft azaz ötezer Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e kérni az éves felülvizsgálatot, vagy hivatalból indul? A felülvizsgálat hivatalból indul, évente kerül sor a felülvizsgálatra. Ha megfelel a létesítmény, akkor az engedély meghosszabbításra kerül, és a legközelebbi, hivatalból indult felülvizsgálatig érvényes. Amennyiben egy éven túl kerül sor a felülvizsgálatra, akkor is érvényes az engedély a legközelebbi felülvizsgálatig.

Fontosabb fogalmak

A rendelet kiterjed a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, valamint a zárt térben tenyésztett vadfajok közül a szarvas művi szaporítás útján történő, köztenyésztést szolgáló egyedeinek és szaporító anyagának előállítására, felhasználására, e tevékenység feltételeire,és azok ellenőrzésére.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

mesterséges termékenyítő állomás, sperma, tenyésztő szervezet, termékenyítő állomás, mesterséges termékenyítés, sperma,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858