Ugrás a menüre

Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Kódszám

TORZS00016

Az ügy rövid leírása

A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba. A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe.

Ki jogosult az eljárásra?

Magánszemély, aki
a) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy,
b) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és
c) hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint - közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel rendelkezik

Milyen adatokat kell megadni?

A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli elérhetőségét, a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának megnevezését, a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatásiszakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezését és számát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3.000,- Ft.

Az eljárást megelőző, de ahhoz közvetlenül kapcsolódó költség a hatósági közvetítői vizsga díja, ami a mindenkori köztisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 15%-a.

Illetékbélyeggel kell megfizetni az illetéket főszabály szerint.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezésnek van helye.
A döntés ellen fellebbezésnek van helye.
Miniszterelnökséget vezető miniszter
A döntést hozó hatóságnál nyújtható be, azaz a fővárosi és megyei kormányhivatalnál.
A döntés közlésétől számított 15 nap.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi illetéket kell fizetni a hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti eljárásban?
Az eljárás illetéke 3000 Ft.

Mi a hatósági közvetítő eljárásbeli szerepe?
A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe.

Melyik hatóság veszi nyilvántartásba a hatósági közvetítőt?
A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §, 2. § (1), (2) , (6) bekezdés, 3. §, 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés b) pont, 6. § (2) bekezdés, 13. § (6)bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (1), (4), (6) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 41. § (1) bekezdés, 41. § (2) bekezdés, 41. § (5)-(6) bekezdés, 41. § (8) bekezdés, 41. § (9) bekezdés, 82. § (2)-(3) bekezdés , 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. § (3) bekezdés,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 6. § (1) és (3) bekezdés

Kulcsszavak

Hatósági eljárás, hatósági közvetítő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858