Ugrás a menüre

Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHN00003

Az ügy rövid leírása

A Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyat a gyártó vagy a kereskedő köteles azzal a névjellel látja el, amelynek használatát részére Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) engedélyezte. A hatóság a nemesfém termékeket gyártók, illetve kereskedők részére engedélyezi a mással nem összetéveszthető névjel használatát. A nemesfém készítő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően köteles, a kereskedő és a javító a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a névjel engedélyezését a hatóságtól.

Ki jogosult az eljárásra?

Olyan egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, mely szerepel a hatóság nyilvántartásában.
eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. A névjelben alkalmazható azonosító karaktereket a készítő vagy a kereskedő javaslatára a hatóság határozza meg arra figyelemmel, hogy a névjel alakja és rajza más névjeltől vagy fémjeltől egyértelműen megkülönböztethető legyen.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A felelősségjel engedélyezésének, nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja: 8400 Ft.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezését követő 21 napon belül, ide nem értve az esetleges hiánypotlásra forditott napokat.

Jogorvoslati lehetőség

Névjel alkalmazásának megtagadása tárgyában hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan történik a névjel engedélyezés?
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet előírásai értelmében a Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyakat a készítő vagy a kereskedő köteles ellátni azzal a névjellel, amelyet számára a hatóság engedélyezett. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a nemesfém tárgyakat készítők, illetve kereskedők részére a hatóság engedélyezi a más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/engedelyezes internetes oldalról, vagy elektronikusan kitölthető a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalon lévő MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével. A névjel engedélyezés igazgatási szolgáltatási díja 8.400 Ft. A névjel beütésére szolgáló szerszámot a szerszám elkészülését követően, a használatba vétel előtt a hatóságnál be kell mutatni próbanyomat és nyilvántartás céljából.
Használhat-e a vállalkozás többféle névjelet? Nem, minden vállalkozás számára csak egyféle névjel használata engedélyezett, azt azonban többféle beütő szerszám méretben is elkészíthető.

Fontosabb fogalmak

Névjel kerete: az elkészítésre kerülő névjel beütő szerszám kontúrját határozza meg. A keret a hatóság által meghatározott, rögzített forma. A keret és az ebben elhelyezhető, a hatóság által megengedett karakterek biztosítják, hogy a nagy számosságú névjelek összehasonlíthatósága, digitalizált nyilvántartása megoldható legyen.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet, a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet.

Kulcsszavak

Nemesfém készítés, tevékenység bejelentése, nemesfém kereskedelem, névjel, felelősségjel, gyártójelPontos jogszabályhely

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858