Ugrás a menüre

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00014

Az ügy rövid leírása

A kipufogógáz elemzők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvényben meghatározott általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Első hitelesítést Magyarországon az MKEH végez, időszakos hitelesítés a Kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki biztonsági Hatóságainak feladata.
3. Hogy állapítható meg, hogy a mérőeszköz érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A megfelelőségi tanúsítvány, vagy a hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta egy év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetek kipufogó gázelemzőt? - Hordozható eszközöknél a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok laboratóriumaiban, amennyiben a megrendelő biztosítja a berendezés működtetéséhez szükséges dokumentumokat. Egyéb esetben hitelesítésben közreműködővel, annak telephelyén illetve a telepítés helyszínén.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles kipufogó gázelemzőnél? - Igen. A megfelelőségi tanúsítvány vagy a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a kipufogó gázelemző a hitelesítési előírásnak? - Javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a kipufogó gázelemzőt.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
11. Minden kipufogógáz elemzőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérőeszközzel való mérés joghatással jár, igen.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba a kipufogó gázelemző által mutatott és az etalon gáz által képviselt érték különbsége.
Beszabályozás A kipufogó gázelemző szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
etalon (hiteles anyagminta) A hiteles anyagminta alkalmas a mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek előállítására és más mérőeszközökre való továbbszármaztatására.
Hiba: Az etalon gáz értékei és a kipufogó gázelemző által mutatott érték eltérése.
Hibahatár : Pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalon gázzal történő összehasonlítóvizsgálat és annak tanúsítása
mértékegység anyag mennyiség arány % vagy ppm
anyag térfogat arány (V/V) % vagy ppm
Pontossági osztály A pontossági osztályokat a hitelesítési engedély tartalmazza.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalongáz összetevő értékének viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a gázelemzők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes követelményeket a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, vagy a 8/2006 GKM rendelet szerinti CE M jelölés .

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 7. § (3) bekezdés; a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés
5.§ (2) bekezdés; 6.§., 10§., és 2. melléklet 10. pont; 8.§; 9.§.,
a mérőeszközökről szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés;
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
9. §.

Kulcsszavak

- kipufogógáz elemző - gáz - anyagminta - hitelesítés - befizetés - etalon - autószerviz - etalon gáz - hitelesítő laboratórium megfelelőségi tanúsítvány CE jelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858