Ugrás a menüre

Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00034

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékot, azaz az éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező anyagot tároló tartályokra, azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezésekre, csővezetékekre, szerelvényekre, tartozékokra, együttesen a tároló létesítményekre üzembe helyezési engedélyt kell kérni. Üzembe helyezési engedély azokra a tartályokra, adható, amelyek alkalmasak a veszélyes folyadékok, olvadékok tárolására. Az üzembe helyezési engedélyezés során a hatóság a szakhatóságok állásfoglalásai, a helyszíni szemlén tapasztaltak, és a benyújtott iratok alapján azt vizsgálja, hogy a telepítés során a tároló létesítményt a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően építették-e meg, a létesítmény a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkamas állapotban van-e.

Ki jogosult az eljárásra?

a létesítési engedély engedélyese, a tulajdonos

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti adatok
Kérelmező (engedélyes) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek (főként a létesítési engedély) megnevezése, száma, kelte
Az üzemeltető megnevezése, címe
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
javaslat a helyszíni szemle időpontjára

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti dokumentáció az ott meghatározott példányszámban, valamint szükség esetén a szakhatóságok számára az általuk előírt iratok,
a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a munkát a hatósági engedélyben, illetve az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
a záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, valamint átalakítás esetén a tervező által előírt vizsgálatok bizonylatait és a határozatban előírt külön feltételek teljesítésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a tartály(ok) térfogatától, darabszámától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?


Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
területileg illetékes Kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult a tartályvizsgálatot végezni, hol vannak nyilvántartva azok a szervezetek, amelyek a tartályokon időszakos vizsgálatot végezhetnek? A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében, a ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható az Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai honlapján. www.mkeh.hu
Hogyan lehet a gyártási dokumentációval nem rendelkező tartályokat veszélyes folyadék tároló tartályként használatba venni? - Üzembe helyezési engedély kérelmet és a tároló tartály adott felhasználási célra való alkalmasságának megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.
A kivitelező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a tartály tulajdonosának, azaz az engedélyesnek a meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Az üzembe helyezési engedély hatályossága: Az üzembe helyezési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számítva a tárolótartály, tároló létesítmény fennállásáig hatályos. A tárolótartályt, tároló létesítményt üzemeltetni az időszakos ellenőrző vizsgálatok megtartásával szabad. Amennyiben az üzemeltető nem küldi be a 13. § (7) bekezdésében foglalt határidőn belül az időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a jegyzőkönyv csatolására. Amennyiben az üzemeltető nem tesz eleget a Hatóság felhívásában meghatározott határidőn belül a fenti kötelezettségének, akkor a Hatóság elrendeli a tárolótartály leürítését és az üzembe helyezési engedély visszavonásával egyidejűleg megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését.

Vonatkozó jogszabályok

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 7. §, 3. melléklet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1), (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés h) pont, (3) bekezdés, 1., 5., 7. melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 4.B) 3.,8.,

Kulcsszavak

tartály, üzemanyag kút, tárolás, veszélyes anyag,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858