Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00036

Az ügy rövid leírása

A tárolótartályoknál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely tízévenkénti belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból és ötévenkénti tömörségi próbából áll. A hatóság az üzemeltető kérelmére meghosszabbítja a tárolótartály belső tisztítására és szerkezeti vizsgálatára vonatkozó tízéves határidőt.
A hatóság az üzemeltető kérelmére a fekvő hengeres szimplafalú, illetve az álló hengeres szimplafenekű tartályoknál legfeljebb két évvel, a fekvő hengeres kettősfalú, illetve az álló hengeres kettősfenekű tartályok esetén legfeljebb három évvel meghosszabbítja a belső tisztításra, szerkezeti vizsgálatra vonatkozó tízéves határidőt.

Ki jogosult az eljárásra?

A veszélyes folyadék tároló tartály üzemeltetője.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00036 szerinti adatok:
Kérelmező /tulajdonos v. üzembentartó/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

A kérelem tárgya;
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése;
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma;

Milyen iratok szükségesek?

az üzemeltető nyilatkozatát arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása üzemeltetési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból fokozott kockázatot nem jelent; és
álló hengeres tárolótartály esetében a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezettel elvégeztetett
szivárgásvizsgálat, tömörségi próba,
a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés,
az alsó övlemez ultrahangos falvastagság – kettős fenekű tartályoknál kiegészítve a kettőstér vákuumvizsgálatával – mérés eredményeiről készült jegyzőkönyveket;
fekvő hengeres tárolótartály esetében a 15. § szerinti jogosítottal elvégeztetett:
szivárgásvizsgálat (tömörségi próba),
a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés eredményeiről készült jegyzőkönyveket.1. az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása üzemeltetési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból fokozott kockázatot nem jelent

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, mértékét jogszabály határozza meg, mértéke 28.000,- Ft berendezésenként.

A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala
területileg illetékes Kormányhivatal
Döntés kézhezvételétől számított 15 nap
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? - Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Ki jogosult a tartályvizsgálatot elvégezni, és hol találok információt arról, hogy mely gazdálkodó szervezetnek, milyen jogosultsága van? A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében, a ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható a Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai honlapján. www.mkeh.hu
Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ügyfél és a tartály adatait kell feltüntetni, valamint a kérelemhez csatolni a szükséges dokumentációkat.
Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatalhoz kell benyújtani.
Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díj 28.000,- Ft.

Fontosabb fogalmak

Tárolótartály: olyan tartályok, amelyeket veszélyes töltet befogadására és tárolására terveztek és gyártottak, tartályok, amelyek nem minősülnek nyomástartó edénynek, gyakorlatilag atmoszférikus nyomáson tárolják a töltetet, helyez kötöttek, föld alatt, földtakarás alatt, vagy föld felett helyezkednek el, jellemzően álló, vagy fekvőhengeresek. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályairól szóló rendelet értelmében veszélyes folyadéknak, olvadéknak kell tekinteni az éghető, a gyújtóhatású, a maró és mérgező anyagokat. A tároló tartályokhoz hozzátartoznak azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, ezeket együttesen a tároló létesítményeknek hívjuk. Az, hogy egy tárolólétesítmény a rendelet hatálya alá tartozik-e, a tárolótartályok töltetétől és térfogatától függ. Amennyiben üzemanyag, azaz benzin, gázolaj töltésére telepítik a létesítményt, 1 m3 tartálytérfogattól már a műszaki biztonsági hatóság engedélyét kell kérni a létesítéshez, egyéb veszélyes anyag esetében akkor, ha az legalább 5 m3 térfogatú, vagy több kisebb, egymással csővezetékkel összekötött, együtt dolgozó tartály össztérfogata eléri az 5 m3-t.
Tömörségi próba: a tartály és csatlakozó csővezetékeinek gáztömörségét igazoló vizsgálat.
Külső vizuális ellenőrzés: a tartály kívülről hozzáférhető részeire, tartozékaira és biztonsági szerelvényeire is kiterjedő, általában szemrevételezésen és működési próbákon alapuló ellenőrzés.
Ultrahangos falvastagságmérés: egy oldalról hozzáférhető felületek esetén alkalmazott, az ultrahang terjedési sebességén alapuló mérési módszer.
Vákuumvizsgálat: duplafalú vagy kettősfenekű tartályoknál a kettőstér szivárgását kimutató eljárás.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;14. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés h) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 10.1, 10.3.;
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 14. §, 5. melléklet

Kulcsszavak

Tároló tartály; Tömörségi próba; Külső vizuális ellenőrzés; Ultrahangos falvastagság mérés; Vákuumvizsgálat; Időszakos ellenőrző vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858