Ugrás a menüre

Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00043

Az ügy rövid leírása

Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.
A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét a kivitelezés megkezdése előtt a földgázelosztó, műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálja. A földgázelosztó írásos nyilatkozat alapján kivitelezésre alkalmatlannak minősített kiviteli tervet a hatóság - az ingatlan tulajdonosának kérelemre indult eljárásban - kivitelezésre alkalmasnak, vagy továbbra is kivitelezésre alkalmatlannak nyilváníthatja.

Ki jogosult az eljárásra?

ingatlan tulajdonosa
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00043 szerinti adatok:
Kérelmező adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)
A kiviteli terv megnevezése, azonosítója
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

Milyen iratok szükségesek?

A kivitelezési terv kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárás során a Hatóság részére benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó elutasító nyilatkozatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó készülék teljesítményétől függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
területileg illetékes Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalához

Döntés kézhezvételétől számított 15 nap
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség gyorsított eljárásra? - Igen, a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ingatlan tulajdonosának nevét, címét kell feltüntetni, valamint a kérelemhez csatolni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó írásos nyilatkozatát.

Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Hány nap alatt bírálja el a hatóság a kérelmet? - Jogszabály szerint 30 nap az ügyintézési dő, de átlagosan 15 napon belül meghozza döntését a hatóság.

Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díjat jogszabály határozza meg. Mértéke a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés teljesítményétől függ.
50 m3/ó teljesítmény alatt 40 000 Ft
50 m3/ó teljesítménytől 200 m3/ó teljesítményig 63 000 Ft
201 m3/ó teljesítménytől 1000 m3/ó teljesítményig 113 500 Ft
1001 m3/ó teljesítménytől 3000 m3/ó teljesítményig 192 500 Ft
3001 m3/ó teljesítménytől 241 000 Ft.

Fontosabb fogalmak

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.
Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.
Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázfajtákat is.
Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz.
Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék.
Teljesítmény: a felhasználók időegységre eső gázfogyasztása, gázfelhasználása.
Üzemeltető: bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki illetve amely gázkészüléket üzemeltet, vagy annak tuladonosa, használója.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont , 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;14. § (1) bekezdés h) pont, (2) bekezdés a) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 3.4. ;
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §, 89. § (2) bekezdés,
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 5. § (1), (2) bekezdés;
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat;
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

földgázelosztó; alkalmassági nyilatkozat; kiviteli terv; gáz csatlakozóvezeték; felhasználói berendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858