Ugrás a menüre

Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00073

Az ügy rövid leírása

A műszaki biztonsági hatóság a gépjármű fenntartó szervezet kérelmére a benyújtott iratok és helyszíni szemlén tapasztaltak alapján szakértői véleményt ad, hogy a szerviz alkalmas-e gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására.

Ki jogosult az eljárásra?

Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező /vállalkozás/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége), elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentáció. Mely tartalmazza az üzemleírást, benne a szerviz adatait, a szerviz tervezett tevékenységét, a műhely kialakítását, a speciális eszközök berendezések adatait, a gázüzemű járművekkel kapcsolatos tevékenységeket végzők képzettségét. Szükséges még: Eredeti vagy hiteles cégkivonat / vállalkozói igazolvány, Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e, szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítésének másolata, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, 90500 Ft

Hol intézhetem el?

ahol az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolni kívánják (telephely címe)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A szakvélemény nem döntés, ellene jogorvoslatnak nincs helye, a tevékenységet megtiltó határozat ellen lehet fellebbezni (a közlekedési hatóságnál).
nincs
nincs
nincs
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Mi történik abban az esetben, ha a szakvélemény szerint nem alkalmas a szerviz? Van fellebbezési lehetőség? A szakvélemény nem döntés, ezért nincs fellebbezési lehetőség. Ha az alkalmatlanság miatt a közlekedési hatóság megtiltja a tevékenységet, a döntés ellen van fellebbezési lehetőség.
Ha gázbiztonsági szempontból alkalmatlannak találta szervízünket a szakvéleményében a műszaki biztonsági hatóság, és pótoltuk a hiányosságot, elég róla nyilatkozni, és a hatóság módosítja a szakvéleményét? Nem módosítja, ismételt kérelemre a helyszíni szemlén győződik meg a megfelelőségről.
Mit vizsgálnak a szakvélemény kialakításhoz? A tevékenység végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki védelmi berendezések meglétét, működőképességét, a kérelem mellékletében szereplő üzemleírás dokumentációit.

Fontosabb fogalmak

járműfenntartó tevékenység: a gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység,
gázüzemanyag fajták, amelyekre a szakvélemény kiadható: LPG, földgáz, CNG,

Vonatkozó jogszabályok

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (2) bekezdés d) pont, 1. melléklet 15. pont, 3. melléklet 13. pont;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, (2) bekezdés f) pontja;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 5. fejezet 6. pont.

Kulcsszavak

ellenőrzés, szakvélemény, gázbiztonság, szerelés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858