Ugrás a menüre

Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00204

Az ügy rövid leírása

Az állattartó a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására - a lóútlevéllel ellátott ló kivételével - marhalevelet köteles váltani:

a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére - korukra való tekintet nélkül -, ha
a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére - a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával - beérkezésüktől számított nyolc napon belül;
a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik

A jegyző az állattartó kérelmére egyedi vagy közös marhalevelet állít ki, és azon állategészségügyi igazolást jegyez fel.
A marhalevél ,,állategészségügyi igazolás'' című része a kiállítástól számított hat napig érvényes, amelynek lejárta után a következő esetekben megújítását kell kérni a jegyzőtől:
1. az állatot, állatokat állatvásárra, -kiállításra, -díjazásra, más község területén történő legeltetésre vagy tulajdonosváltozás nélkül más község területén lévő tartási helyre hajtja vagy szállítja,
2. az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza stb.), vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak tulajdonjogát megszerezte,
3. az állatot, állatokat, közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágatásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja;

Ki jogosult az eljárásra?

állattartó
_

Milyen adatokat kell megadni?

marhalevél sorszáma

Milyen iratok szükségesek?

_

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

jegyző

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez
jegyző
(döntés közléstől számított)
15 nap
5000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor van szükség az állategészségügyi igazolást megújítására?
A marhalevél ,,állategészségügyi igazolás'' című része a kiállítástól számított hat napig érvényes, amelynek lejárta után kell azt megújítani (a jogszabályban meghatározott esetekben).

Hány napon belül szállíthatók vissza a tartási helyükre az állatvásáron el nem adott állat(ok), valamint a kiállításon részt vett állat(ok) újabb ,,állategészségügyi igazolás'' vagy irányítás nélkül?
A vásárt vagy kiállítást követő két napon belül.

Fontosabb fogalmak

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy - külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén - a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást.

A marhalevél fajtái:
1. belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,
2. belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,
3. külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (1) bekezdés, (4) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. §, 2. §, 3. §, 6. § (2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 15. §, 10. § (1)-(4) bekezdés, 17. §

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 121. §

Kulcsszavak

zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállat állategészségügyi igazolás megújítása állatorvos karantén forgalmi korlátozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858