Ugrás a menüre

Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00127

Az ügy rövid leírása

Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat
az országon belül két tenyészet közötti szállításuk
esetén 2740 sz.(2743.sz. pótlapon folytatható) Baromfi szállítólevéllel kell kísérni.
A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki.
Az első példány az állattartó az indítáat követően 10 munkanapon belül köteles a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára(ÁI) megküldeni. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri
A 2. példány fogadásra vonatkozó részét a fogadó tenyészet tartójánsk kell kitölteni és 7 munkanapon belül beküldeni a NÉBIH ÁI részére. A 3. példány a fogadó tenyészet tartójánál marad. A 4. példány az indító tenyészet tőpéldánya. A 2744 sz.űrlap(Baromfi indítás módosító és bejelentő lapja )
egy már nyilvántartásba vett indításadatainak módosítására, vagy az indítás törlésére szolgál. Amennyiben a 2740 sz.
"Baromfi szállítólevél” indítás bejelentésére
szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott
vagy megrongálódott, úgy a 2744 sz. bizonylat
az indítás bejelentésére is felhasználható
(ebben az esetben az eredeti szállítólevél
4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot az indító tenyészet tartója tölti ki. A 2745-ös űrlap egy már nyilvántartásba vett beérkezés adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben a 2740-es "Baromfi szállítólevél" 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2745-ös fogadás bejelentésére is felhastnálható(ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról és ha kitöltésre került, a 2743 "Szállítólevél pótlapról" másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a beérkeztető tenyészet állattartója tölti ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős
Van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat
az országon belül két tenyészet közötti szállításuk
esetén 2740 sz.(2743.sz. pótlapon folytatható) Baromfi szállítólevéllel kell kísérni.
A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki.
Az első példány az állattartó az indítáat követően 10 munkanapon belül köteles a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára(ÁI) megküldeni. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri
A 2. példány fogadásra vonatkozó részét a fogadó tenyészet tartójánsk kell kitölteni és 7 munkanapon belül beküldeni a NÉBIH ÁI részére. A 3. példány a fogadó tenyészet tartójánál marad. A 4. példány az indító tenyészet tőpéldánya.
A 2744 sz.űrlap(Baromfi indítás módosító és bejelentő lapja )
egy már nyilvántartásba vett indításadatainak módosítására, vagy az indítás törlésére szolgál. Amennyiben a 2740 sz.
"Baromfi szállítólevél” indítás bejelentésére szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2744 sz. bizonylat az indítás bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél
4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot az indító tenyészet tartója tölti ki. A 2745-ös űrlap egy már nyilvántartásba vett beérkezés adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben a 2740-es "Baromfi szállítólevél" 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2745-ös fogadás bejelentésére is felhastnálható(ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról és ha kitöltésre került, a 2743 "Szállítólevél pótlapról" másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a beérkeztető tenyészet állattartója tölti ki.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent az "ENAR"?
Az ENAR a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése.

Mi az a Baromfi Információs Rendszer (BIR)?
A baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására létrehozott számítógépes rendszer.
Az adatok gyűjtése a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetési rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben (BIR rendelet) megadott módon történik. A rendelet hatálya kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet (TIR rendelet) szerinti Országos Adatbázisban kötelezően nyilvántartott házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu (baromfi) tartásával foglalkozó állattartókra, valamint a BIR működtetésében részt vevő természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és a BIR működésére.

Hova kell küldeni a Baromfi Információs Rendszer (BIR) adatközlő bizonylatait és hibaleveleit?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság címére, mely a következő:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Mennyi idő alatt kerülnek rögzítésre a formanyomtatványon szereplő adatok?
A tenyésztési hatóság köteles a hozzá megküldött formanyomtatványon szereplő adatokat a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül az Országos Adatbázisban rögzíteni.

Fontosabb fogalmak

Állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős.

ENAR: a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése.

Baromfi Információs Rendszer (BIR): a baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására létrehozott számítógépes rendszer.

Állománymozgás: állatok egy csoportjának vagy keltetésre szánt tojásoknak tenyészetek közötti helyváltoztatása, ahol legalább az indító tenyészet a TIR rendelet szerint regisztrációra kötelezett.

INTRA/KÁBO szám: az Európai Unió által működtetett TRACES rendszer által képzett, a Közösségen Belüli Bizonyítványok/Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmányok azonosítására kiadott tizennyolc karakteres azonosító szám.

Törzsállomány azonosító szám: a BIR által képzett és a tenyésztési hatóság által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál.

Útmutató:a tenyésztési hatóság által készített és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett TIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.

Vonatkozó jogszabályok

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV törvény 16. § a) pont, 49. § (1) bekezdés a) pont 7., 8., 9. alpont,

a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. § b) pont, 4. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 6. §,

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés;

a tartási helyek, a tenyészetek és ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartásáról szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 4., 5., 6., 20. pont

Kulcsszavak

Tevékenység, tenyészetkód, állatfaj, felhasználási cél, indító aláírása, baromfi, indítás, beérkeztető aláírása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858