Ugrás a menüre

Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00055

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az elhunyt egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányábanvagy annak egyetértésével az elhunyt örököse jogosult a vállalkozás folytatására.
személyes ügyintézés

Milyen adatokat kell megadni?

Változás bejelentése az egyéni vállalkozói nyilvántartáshoz elnevezésű űrlapon meghatározott, értelemszerűen kitöltendő adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Örökös által folytatni kívánt egyéni vállalkozói tevékenység esetén az özvegy írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, egyéni vállalkozó halotti anyakönyvi kivonata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

járási hivatal (fővárosban: kerületi hivatal) okmányirodája

Ügyintézés határideje

A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult az elhunyt egyéni vállalkozói tevékenységének folytatására?
Az elhunyt egyéni vállalkozásának folytatására annak özvegye, özvegy hiányában, vagy beleegyezésésvel az örökös.Hogyan lehet özvegyi/örökösi jogon folytatni az elhunyt egyéni vállalkozását, mi az eljárás menete? Az egyéni vállalkozó halálát követően a halotti anyakönyvi kivonat alapján történő megszüntetését követően kell bejelenteni a tevékenység özvegyi/örökösi jogon történő folytatását az elhalálozás napjától számított 90 napon belül.

Hol lehet bejelenteni az özvegy/örökösi jogon történő folytatás szándékát? Csak személyesen, az ország bármely okmányirodájában. Illetékköteles-e az egyéni vállalkozás özvegyi/örökösi jogon történő folytatásának bejelentése? A bejelentés illetékmentes, amennyiben az ügyfél igényel egyéni vállalkozói igazolványt, annak illetéke 10.000 Ft.

Fontosabb fogalmak

Özvegy: az elhunyt túlélő házastársa, Örökös: az a személy, akinek az örökhagyó az egész hagyatékát, illetőleg annak meghatározott hányadát juttatja.

Vonatkozó jogszabályok

az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pontok, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 10. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) (4) bekezdések, 19. § (1) c) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2) bekezdés, valamint 85. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

özvegy, örökös, elhunyt egyéni vállalkozó, tevékenység folytatása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858