Ugrás a menüre

Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00057

Az ügy rövid leírása

Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani

Ki jogosult az eljárásra?

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó
általános eljárás

Milyen adatokat kell megadni?

változásbejelentési kérelem megfelelő rovatainak kitöltése

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a pótlás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai osztály

Ügyintézés határideje

A kiállított igazolvány azonnal átvehető az okmányirodában

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Igazolvány kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni vállalkozó azt kéri, kiváltása nem kötelező.

Elveszett igazolvány megtalálása esetén mi a teendő?
Amennyiben az egyéni vállalkozó elvesztettnek évlt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, aki az így megküldött okmányt bevonja.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozói igazolvány: közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyén vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1) bekezdés, (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) bekezdés 8. §, 14. §. (1-6) bekezdés,15. §, 16. §., 10. § (1-5.) bekezdés
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (5-9.) bekezdés
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Egyéni vállalkozói igazolvány: közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858