Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. március 18-tól - a koronavírus terjedésének lassítása érdekében - a kormányablakokban és az okmányirodákban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat kizárólag postai úton kézbesítjük. Javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy  a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

Kódszám

JARAS00015

Az ügy rövid leírása

A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:
szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztést.
A járásbíróság határozatában
a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek
a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A fogyasztó számára földgázszolgáltatási tevékenységet végző földgázelosztó.

Milyen adatokat kell megadni?

A földgázelosztó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
A felhasználó neve, a fogyasztási hely címe, a kötelezettség önkéntes teljesítése érdekében tett intézkedések adatai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első fokú nemperes eljárásért az illeték mértéke – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete másként nem rendelkezik – az
eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint.

Hol intézhetem el?

Járásbíróság

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Fellebbezhető
Járásbíróság
15 nap
Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke ítélet elleni fellebbezés esetében 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000
forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e helye fellebbezésnek? Hol kell benyújtani?
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül kell előterjeszteni az első fokú bíróságnál.
Melyik az illetékes hatóság?
Az eljárásra az alperes lakóhelye szerinti járásbíróság.

Fontosabb fogalmak


Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Vonatkozó jogszabályok

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdés b) pont és (4) bekezdés b) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (1) bekezdés g) pont, 46. § (1) bekezdés
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Földgázelosztó, gázszolgáltatás felfüggesztése, fogyasztási helyre bejutás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858