Ugrás a menüre

Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

Kódszám

FOLDM00001

Az ügy rövid leírása

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő, illetve az 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése és termőterület nagyságtól függetlenül díszítő, illetve ipari mák termesztése bejelentés köteles a megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró szerve felé.

Ki jogosult az eljárásra?

Mindenkinek bejelentési kötelezettsége van, aki kereskedelmi céllal, illetve 500 m2-nél nagyobb területen étkezési mák, valamint termőterület nagyságtól függetlenül díszítő, illetve ipari mák termesztését tervezi
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A NÉBIH honlapján közétett formanyomtatvány adatai

Milyen iratok szükségesek?

a fémzárolt vetőmag vásárlásával kapcsolatos számlák másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3.000,- Ft, illetékbélyeg

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eláró szerve

Ügyintézés határideje

15 nap (a 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint)

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebezési lehetőség, étkezési mák termesztése esetén, a rendelet előírásáainak nem megfelelő bejelentés esetén kiállított határozat rendelkezése megfellebbezhető.
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eláró szerve

A döntés közlésétől számított 15 nap
5.000 Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

nincs

Fontosabb fogalmak

mákszalma: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot már nem tartalmazó tokja; kifejtetlen máktok: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot tartalmazó tokja; díszítő mák: virágkötészeti célra előállított étkezési mákfajta; ipari mák: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a mezőgazdasági növényfajok közösségi fajtajegyzékében (a továbbiakban: Közösségi Fajtajegyzék) közzétett olyan - magas alkaloid tartalmú - mákfajta (a továbbiakban: mákfajta), amelyben a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KKR.) 1. számú melléklete szerint kábítószernek minősülő ópium alkaloidok összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú mákszalmában átlagosan 0,7% feletti; étkezési mák: étkezési mák: a NÉBIH által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a Közösségi Fajtajegyzékben közzétett olyan - alacsony alkaloid tartalmú - mákfajta, amelyben a KKR. 1. számú melléklete szerint kábítószernek minősülő ópium alkaloidok összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú mákszalmában átlagosan 0,7% vagy az alatti;

Vonatkozó jogszabályok

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) a); 8. § (2), (3); 10. § (2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1); (2) bekezdése;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Ipari mák, étkezési mák, diszítő mák, mákszalma, kifejtetlen máktok, magas THC tartalom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858