Ugrás a menüre

Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00074

Az ügy rövid leírása

A kormányhivatal az ügyfél munkáltató kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy nincs nyilvántartott köztartozása a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal szemben. Meg kell határoznia, mely hatóság eljárása során kívánja felhasználni.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkáltatók (jogi személy)
Meghatalmazott útján is eljárhat (tekintve az ügyfél jellegére)

Milyen adatokat kell megadni?

A cég neve, székhelye, adószáma, ügyvezető neve, ügyintéző neve és telefonszáma

Milyen iratok szükségesek?

kérelem, meghatalmazás, ha nem a hivatalos képviselő jár el az ügyben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


Nem kell illetéket leróniuk azoknak az ügyfeleknek, akik az illetékről szóló 1990.évi XCIII törvény 5. § (1) és (2) bekezdése alapján teljes személyes illetékességben részesülnek, illetve
– szükség esetén – csatolják az illetékről szóló 1990.évi XCIII törvény 5. § (3) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatot.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályok

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

K: Illetékmentes az eljárás? Válasz: Alapesetben nem.
K: Mi a teendő, ha a kérelmet nem a cég hivatalos képviselője írja alá? Válasz: Amennyiben a kérelmet nem a cég hivatalos képviseletére jogosult személy írja alá, szabályos meghatalmazást is csatolni kell, amelyen szerepel a cégszerű aláírás (meghatalmazó), a meghatalmazott olvasható neve, aláírása, lakcíme és személyi igazolványának száma, továbbá két tanú megnevezése, aláírása, lakcíme.

Fontosabb fogalmak

Cégszerű aláírás: olyan aláírás, amelyet a cég cégjegyzése jogosult tagja (ügyvezető, cégvezető, stb.) az aláírási címpéldánynak megfelelően ír alá, vagy 
a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása.

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 33. § (2) bekezdés 15. pont ,
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról ,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 17. § , 95. §, 50. §, 112. §, 116 § (1-2) bekezdés és 118. § (3) bekezdés,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 56. § (3) bekezdés,
66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Kulcsszavak

Nemzeti Foglalkoztatási Alap, NFA, hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858