Ugrás a menüre

Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Kódszám

OKMIR00116

Az ügy rövid leírása

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - a könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelen bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

elhaltak
A haláleset bejelentésekor az elhunyt személy hozzátartozója személyesen jár el és a bejelentéskor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására alkalmas okmányát, lakcímkártyáját, amely okmányok az anyakönyvvezető által bevonásra kell, hogy kerüljenek.
A haláleset bejelentésekor a Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként, menekültként, oltalmazottként élt lakóhellyel rendelkező személy személy személyazonosságra alkalmas hatósági igazolványát, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha a bejelentő rendelkezésére áll - a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvveztőnek át kell adni, valamint a halottvizsgálati bizonyítványt be kell mutatni.
(Nem csak a hozzátartozó járhat el bejelentőként.)

Milyen adatokat kell megadni?

Amennyiben nem az elhalt hozzátartozója jár el a haláleset anyakönyvezése során, hanem az ügyei intézésére egy harmadik személyt, vagy egy temetkezési vállalatot bíz meg csatolni kell a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, valamint a hozzátartozó okmányokra vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az elhalt hozzátartozója írásban úgy rendelkezik, hogy az érvénytelenített okmányokat visszakéri, meghatalmazott részére az anyakönyvvezető által érvénytelenített személyazonosító igazolvány, illetve lakcímkártya átadható.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben nem az elhalt hozzátartozója jár el a haláleset anyakönyvezése során, hanem az ügyei intézésére egy harmadik személyt, vagy egy temetkezési vállalatot bíz meg csatolni kell a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, valamint a hozzátartozó okmányokra vonatkozó nyilatkozatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A haláleset helye szerinti anyakönyvvezető, járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szervek - megosztott hatáskörben -

Ügyintézés határideje

A visszaadandó okmányok érvénytelenítést követően azonnal visszaadásra kerülnek, a visszanem igényelt érvénytelenített okmányok soron kívül de legkésőbb három napon belül megküldésre kerülnek a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek.

Vonatkozó jogszabályok

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 62. §
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet 39. § (7) bekezdése, 43. §
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásra kiadott 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdés;
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 19. § (4) és (7) bekezdése

Kulcsszavak

elhalt, személyek okmányinak bevonása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858