Ugrás a menüre

Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

Kódszám

NEPEG00034

Az ügy rövid leírása

A természetes fürdővizekre (szabadstrandok) vonatkozó adatok közérdekűek, így bárki kérelem (szóban, írásban, elektronikus) útján tájékoztatást kérhet a víz minőségéről és annak egészségre gyakorolt hatásáról, a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, ill. a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnál.

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki kérhet felvilágosítást, ill. bárki benyújthatja az erre vonatkozó kérelmét.
Nem értelmezhető

Milyen adatokat kell megadni?

Nincs a kötelezően közlendő adatok köre jogszabály által meghatározva, de célszerű a kérelemben megjelölni az alábbiakat: kérelmező neve, lakcíme, levelezési címe, elérhetőségek, a tájékoztatás-kéréssel érintett fürdőhely megjelölése, és annak megjelölése, hogy a víz minőségéről és annak egészségre gyakorolt hatásáról kér tájékoztatást az ügyfél.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügy érdemi elbírálásához nem kell csatolni dokumentációt, mivel a fürdő vízminőségére vonatkozó adatok az eljáró hatóságoknál rendelkezésre állnak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben közigazgatási hatósági eljárás nem indul, így illetéket nem kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.
A népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és főváros kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

ebben az esetben ez nem értelmezhető

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Abban az esetben ha a kérelmező lakhelye más megyében van mint ahol a természetes fürdő fekszik, kitól kell kérnie a vízminőségre vonatkozó adatokat? A fürdő helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (kerületi) hivataltól, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és fővárosi kormányhivataltól.
A természetes fürdővizek minőségére vonatkozóan adnak-e felvilágosítást telefonon? Igen, a fürdő helye szerinti, területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (kerületi) hivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei és fővárosi kormányhivatal.


Fontosabb fogalmak

természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület;
természetes fürdővíz: a felszíni vizek minden olyan eleme, amelyek használatát az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala fürdési célra engedélyezte és amelyre nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma
védőterület: a fürdőhely területét övező, a víz minőségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín

Vonatkozó jogszabályok

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (2)

Kulcsszavak

fürdővíz, fürdőhely, védőterület

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858