Ugrás a menüre

Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00035

Az ügy rövid leírása

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai,környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, valamint a személyi feltételeket tartalmazó szabályzatot kell jóváhagyás céljából 2 példányban benyújtani a kérelemmel együtt. Az illetékes hatóság a szabályzatot határozattal hagyja jóvá, és az elfogadott szabályzat egy példányát (lepecsételve) visszaküldi az ügyfélnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti..Az ügy indítására jelen esetben a közfürdő üzemeltetője, vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A közfürdő üzemeltetőjének/ képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus elérhetőséget, faxszámot,telefon számot.Ezen felül továbbá az ügy érdemi elbírálásához szükséges a közfürdő neve, címe,(hrsz.).

Milyen iratok szükségesek?

Üzemeltetési szabályzat dokumentáció 2 példányban, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, illetve meghatalmazott esetén meghatalmazás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:34 900 Ft. Befizetés módja:csekken/ vagy átutalással, belföldi postautalvány útján az intézet házipénztárába befizetéssel.

Hol intézhetem el?

A közfürdő fekvése szerint, a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezést az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kell címezni
A fellebbezést a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi,kerületi) népegészségügyi intézetéhez kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
34 900 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha egy üzemeltető több közfürdőt is üzemeltet, kell -e külön-külön üzemeltetési szabályzattal rendelkezni? Igen, minden egyes közfürdőre külön-külön kell készíteni szabályzatot.
Az eljárásért kell -e fizetni? Igen, az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek összege: 34 900 Ft
Mikor kell módosítani az üzemeltetési szabályzatot? Ha az üzemeltető személyében változás állt be, változott a felhasznált veszélyes anyag/készítmény, módosult a víztisztító technológia, új medencével bővült a közfürdő.

Fontosabb fogalmak

Közfürdő fogalma:az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. Nem minősül közfürdőneka saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdő.
Üzemeltetési szabályzat:a közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit tartalmazó dokumentáció.

Vonatkozó jogszabályok

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) rendelet 1.§ (4); Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló
1/2009.(I.30) EüM rendelet 1.sz. melléklet IV.3.pontja, 2.sz. melléklet

Kulcsszavak

közfürdő, üzemeltetési szabályzat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858