Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00076

Az ügy rövid leírása

A vezetői engedéllyel rendelkező ügyfélnek lehetősége van díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Ki jogosult az eljárásra?

A vezetői engedéllyel rendelkező ügyfélnek lehetősége van díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.
Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelmet írásban az ügyfél a Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályhoz nyújthatja be. A kérelemnek az ügyfél sajátkezű aláírását tartalmaznia kell. A kérelmet postán, vagy elektronikus úton, illetve faxon keresztül lehet megküldeni.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve, címe, születési helye és ideje, édesanyja neve, valamint a kérelmező saját kezű aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez az ügyfélnek csak a kérelmét kell csatolnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közúti közlekedési előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kérése ingyenes.

Hol intézhetem el?

Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály

Ügyintézés határideje

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály


30 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kapok előéleti pontot?
2001. január 1-jétől a közúti közlekedéssel összefüggő
• bűncselekmény
• a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés
• közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés
a továbbiakban együtt: szabályszegés esetén.
Hogy tudhatom meg, hogy van-e és mennyi előéleti pontom?
Előéleti pontjainak számáról tájékoztatást kérhet a Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályától.
Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?
Nem, csak vezetői engedéllyel rendelkező személy kaphat előéleti pontot.
Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?
A szabályszegés miatt eljáró hatóság az általa hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatja az elkövetőt az elbírált cselekményhez - jogszabály által - rendelt pontok számáról.
A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljáró hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.
A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett pontszámot, a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.
Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?
Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.
A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.
Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?
Igen.
A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az önkéntes utánképzésről szóló igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) kell bemutatni. A Nyilvántartó az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

Fontosabb fogalmak

Közúti közlekedési előéleti pont: A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, fegyelmi hatóság jogerős határozatával elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.
Elévülési idő: A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni. Önkéntes utánképzés: A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. A Nyilvántartó az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető. 18 pont elérése vagy meghaladása: Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.
A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § a) pont, 15. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, (3) bekezdés, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdés c) pont, 8. §
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 7. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 6. §, 11. § (5) bekezdés, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

közúti közlekedési előéleti pont, elévülés, önkéntes utánképzéstájékoztatás, önkéntes utánképzéstájékoztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858