Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokon  tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon megváltozott a nyitvatartás rendje, illetve egyes helyszíneken továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Részletes tájékoztatást a NAV honlapján találnak. Javasoljuk továbbá a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

Kódszám

KINCS00033

Az ügy rövid leírása

A felhasználási hely és a jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén a jogosult az adatváltozást bejelenti a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

jogosult: az a nagycsaládos kedvezményre jogosult személy, aki
ka) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy
kb) egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a ka) alpont szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él
nem

Milyen adatokat kell megadni?

- igénylő személyi adatai, TAJ szám
- igénylővel együtt élők személyi adatai
- a változással érintett adatok/megváltozott adatok

Milyen iratok szükségesek?

kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes megyei és fővárosi kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nem értelmezhető
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mekkora mértékű a kedvezmény?
a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő),
b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területeként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát).

Fontosabb fogalmak

nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a fővárosi és megyei kormányhivatal által határozatban megállapított kedvezmény
jogosult: az a nagycsaládos kedvezményre jogosult személy, aki
ka) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy
kb) egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a ka) alpont szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/C. § (2) bekezdés
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés k) pont, 16/B. § (1) bekezdés
a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

földgázpiaci szolgáltatások nagycsaládos támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858