Ugrás a menüre

Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

Kódszám

JEGYZ00225

Az ügy rövid leírása

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzést bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. Az előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző rendeli el a közérdekű védekezést. Önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlan esetén a területileg illetékes járási hivatalok végzik az ellenőrzést. Külterület esetében a területileg illetékes járási hivatal végzi a bejelentésben megjelölt ingatlan helyszíni ellenőrzését (felderítést végez).
Jogszabálysértés esetén a közérdekű védekezést külterületen illetve önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlanon a járási hivatal rendeli el.
Ennek megfelelően a bejelentő által tett bejelentést a helyszíni ellenőrzés elvégzésére jogosult hatósághoz át kell tenni.

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki tehet bejelentést.

Milyen adatokat kell megadni?

bejelentő személyes adatai, település megnevezése,
parlagfűvel szennyezett ingatlan beazonosíthatóságát segítő adatok köre (cél: a hatóság megtalálja a fertőzött ingatlant),
igény esetén visszajelzés kérése a megtett intézkedésekről

amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről: e tény, valamint személyazonosító adatai és elérhetősége (ugyanakkor a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető)

Milyen iratok szükségesek?

A fényképfelvétel és a térképvázlat megkönnyíti a hatóság munkáját, de nem kötelező csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

belterület esetében jegyző, külterület esetében a járási hivatal, belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén a járási hivatal

Ügyintézés határideje

a bejelentés áttételére 8 nap
a hatósági eljárásra 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen időpontig kell az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni?
- A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Mely hatóság rendeli el a közérdekű védekezést?
a) belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője
b) külterületen a területileg illetékes járási hivatal
c) önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a területileg illetékes járási hivatal

Fontosabb fogalmak

PBR: Parlagfű Bejelentő Rendszer

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet;

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ ;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 42. § (1) bekezdés c) pont, 50. § (4)-(7) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) pont;

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 3. §;

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § - 3. §;

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

parlagfű, fertőzött ingatlan, NÉBIH, növényvédelmi bírság, belterület, közérdekű védekezés, földhasználó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858