Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokon  tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon megváltozott a nyitvatartás rendje, illetve egyes helyszíneken továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Részletes tájékoztatást a NAV honlapján találnak. Javasoljuk továbbá a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00059

Az ügy rövid leírása

Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti.

A segélyezésnél mérlegelni kell többek között:
a) egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változást, egészségkárosodást
b) jövedelmi helyzetet, életkörülményeket
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséget
d) méltányosságból kérelmezett pénzbeli ellátások (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) elutasítását,

Egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén lehet ismételten segélyt megállapítani.

Ki jogosult az eljárásra?

biztosított személy,
kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy
meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

>Személyazonosításra alkalmas adatok
>TAJ
>Jövedelemre, szociális körülményekre vonatkozó adatok
>Egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változásra, egészségkárosodásra vonatkozó információ

Milyen iratok szükségesek?

>kitöltött, aláírt formanyomtatvány, amely tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élők - kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett nettó jövedelmét (igazolást a jövedelemről nem kell csatolni)
>egészségi állapotra, kezelésre vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi dokumentáció kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi, orvosi igazolást
>havi gyógyszerköltségről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló orvosi igazolást,
> társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, névre szóló gyógyszertári nyugtát, gyógyhatású készítmények, vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

nincs fellebbezési lehetőség
a döntést csak bírósági úton támadhatja meg (semmisségre hivatkozva)
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség,

nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérhet-e segélyt olyan biztosított, akinek a gyógyszerköltsége alacsony, de egyéb étrendkiegészítők költsége viszont magas? - Igen, hiszen pl. a daganatos betegek gyógyszerköltsége alacsony, mivel a gyógyszerek jelentős része nagymértékben támogatott. Súlyos egészségkárosodását viszont igazolni tudja.

Miért nem elég közölni a jövedelmet? - Az egészségbiztosító által folyósított segélyt nem a szocilis helyzetre való tekintettel kell elsősorban megállapítani, hanem az indok az egészségkárosodás, ill. a kedvezőtlen egészségi állapot.

Kiskorú gyermek egészségkárosodása esetén ki kérheti a segélyt? - A törvényes gondviselő (szülő, gyám, stb.).

Fontosabb fogalmak

segély - nem azonos a szociális segéllyel, kizárólag az egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változás, illetve egészségkárosodás, vagy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság elutasítása esetén állapítható meg,
jövedelem - a rendszeres, munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján szerzett jövedelem, illetve nyugdíj, családi pótlék, stb.

gyógyszerköltség - a kérelmező által kifizetett gyógyszerköltség, illetve azon gyógyszerek, készítmények ára, melyet a kérelmező anyagi helyzete miatt nem tud kiváltani, azonban a gyógyszer szedésének szükségességét az orvos leigazolta.

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §, 5/B. §, 75/A. §, 77. §
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 40. §, 40/A. §, 37. §, 26. §, 33. §, 71-72. §, 116. §
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 1. §, 31/F-31/G. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §

Kulcsszavak

segély jövedelem kiskorú gyógyszer szociális

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858