Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

Kódszám

RENDS00002

Az ügy rövid leírása

Akinek az e törvény szerinti kényszerítő eszköznek a természetvédelmi őr, az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja, a hegyőr, a hivatásos vadász, a rendészeti feladatokat ellátó az erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet, a halászati őr, a közterület-felügyelő, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr általi alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette a rendőrséghez fordulhat panasszal.
A panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Akinek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette
Lehetőség van képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének neve
az ügyfél lakcíme
az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 29. pont alapján

Hol intézhetem el?

rendőrkapitányság

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Van lehetőség fellebbezésre
rendőr-főkapitányság
Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz
15 nap
Illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

A rendészeti feladatot ellátó szerv a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
1. Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
2. A tetten ért személy visszatartása
3. Dolog ideiglenes elvétele
4. Igazoltatás
5. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása
6. A tetten ért személy előállítása

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 1. § (1) bekezdés; 15. §; 22. § (4) bekezdés b) pont; 22. § (5)-(7) bekezdés;
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § c) pont, 36. § (1) bekezdés, 80. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. és 29. pont;

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés e) pont
;
A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §.

Kulcsszavak

rendészeti feladatot ellátó személyek intézkedése; közterület-felügyelő, közterület-felügyelő intézkedése, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858