Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00002

Az ügy rövid leírása

A Hivatal törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.

Ki jogosult az eljárásra?

A Budapest Főváros Kormányhivatala utazásszervezői és közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő vállalkozás képviseletére jogosult személye/i, vagy az általuk meghatalmazott.
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésben a következő adatok megadása kötelező:
• a vállalkozás azonosíthatóságára vonatkozó adatok
az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
az utazási vállalkozás képviseletére jogosult neve
elérhetősége
• arra vonatkozó bejelentés , hogy tevékenységét megszüntette

Milyen iratok szükségesek?

• Bejelentés tevékenység megszűnéséről
• 10.000 Ft. eljárási díj megfizetésének igazolása
• Nyilatkozatok az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből befolyt nettó értékesítési árbevételének összegéről,
• Nyilatkozat az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből befolyt nettó értékesítési árbevételének összegéről
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - elutaztatta és/vagy a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint visszafizette.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatásáról gondoskodott.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatását biztosítani tudta/tudja, képes/képes volt az utasok el-, illetve hazautaztatására. Újabb utazásokat nem bonyolít le, újabb utazásokat nem kíván szervezni.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt az utazási vállalkozásnak jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.
Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység megszüntetéséne nek bejelentéséhez mit kell benyújtani?
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
• az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
•az utazási vállalkozás képviseletére jogosult személyének nevét, elérhetőség.
A a bejelentéshez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:
• A tevékenység megszünése tényénének bejelentése.
• 10.000 Ft. eljárási díj megfizetésének igazolása (a befizetés igazolása másolatban is megküldhető) Budapest főváros Kormányhivatala számlaszáma: 10023002-00309653-00000000.
• Nyilatkozatok az utazási vállalkozás tárgyévben a bejelentés napjáig a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből befolyt árbevételének összegéről,
• Nyilatkozat az utazási vállalkozás tárgyévben a bejelentés benyújtásának napjáig a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből befolyt árbevételének összegéről
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - elutaztatta és/vagy a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint visszafizette.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatásáról gondoskodott.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatását biztosítani tudta/tudja, képes/képes volt az utasok el-, illetve hazautaztatására. Újabb utazásokat nem bonyolít le, újabb utazásokat nem kíván szervezni.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt az utazási vállalkozásnak jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.
A kérelem a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le:
http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok
Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak.
2. i? A tevékenység megszüntetését hol és hogyan lehet bejelenteni?
• Személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu).
• A bejelentés elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat
• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében a BFKH munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.
3. Milyen jogszabályok vonatkoznak a tevékenység megszüntetésre?
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az 54/2016. (XII.21) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 1. § (1) aa).
5. A tevékenységé megszüntetésének bejelentéséért kell-e fizetni, milyen formában?
Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy a BFKH 10023002-00309653-00000000. számú számlája javára.
6. A törölt vállalkozás a törlést követően kezdhet-e ismételten utazásszervezői közvetítői tevékenységet, és ha igen mennyi idő elteltével?
A bejelentés alapján törölt vállalkozás a törlést követően bármikor újrakezdheti a tevékenység gyakorlását de a bejelentést ismételten meg kell tenni. Figyelem! A jogszabálysértés miatt a tevékenység gyakorlásától eltiltott vállalkozások esetén az eltiltási idő lejárta után kezdhető meg ismételten a tevékenység!
7. Ideiglenesen megszüntethető-e, felfüggeszthető-e az utazásszervezői közvetítői tevékenység?
A tevékenységet a jelenlegi jogszabályok alapján sem felfüggeszteni, sem ideiglenesen szüneteltetni nem lehet. Ilyen esetekben a tevékenység megszüntetésére van lehetőség, melyet haladékltalanul be kell jelenteni a BFKH-nak.
8. A a tevékenység megszünését bejelentő vállalkozásnak mikor kell ténylegesen a tevékenységet megszüntetnie?
Ha a BFKH az utazási vállalkozót törölte a nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
9. Milyen határidőre kell figyelniük a tevékenységet megszüntető utazási vállalkozásoknak?
Haladéktalanul köteles a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó a BFKH-nak írásban bejelenteni.
10. Az utazásszervezői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?
Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak a tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.
11. Ha megszűnik a gazdasági társaság, elegendő-e ha a Cégbíróságon bejelentik?
Nem, a nyilvántartásban szereplő adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles az MKEH-nak írásban bejelenteni

Vonatkozó jogszabályok

A 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról  3. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a).
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (3), (7), (8) bekezdés, 3. § ,4. § (1) bekezdés, 9. §, 11. § (1) bekezdés b-e), i) pontja, (4), (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdés
Az 54/2016. (XII.21) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 1. § (1) aa).
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés c), 6/G. § 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (4) bekezdés, 29. § (2) a),, 71. § (1) bekezdés,
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) 28. §
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont

Kulcsszavak

Tevékenység megszüntetése Közhiteles hatósági nyilvántartásból való törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858