Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

MKEHK00018

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH/Kormányhivatal) engedélyével.

Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) nyilvántartásbavételi számmal.

A BFKH a kötelezett engedélyét akkor módosítja ha: megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja.
Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő nyilvántartási száma, a bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), megye, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) megye, szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése, bizonyítvány száma.

Milyen iratok szükségesek?


- azoknak a tényeknek az alátámasztására szolgáló dokumentumok, amelyeket a válktozásbejelentés érint
- az eljárási díj befizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés d) pontja alapján igazgatási szolgáltatási díj befizetése VOC-tartalmú termékekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban: új kérelem, módosítás 40.000 Ft.

Amennyiben a díj megfizetése a módosítási kérelem előterjesztését megelőzően történt, úgy az annak tényét igazoló okiratot (eredeti postai feladóvevényt, illetve a banki átutalás teljesítését igazoló eredeti banki példányt) a módosítási kérelem előterjesztésekor mellékelni kell. A kérelemben vagy a közlemény rovatban az adószámot fel kell tüntetni.

Díjfizetés teljesítésének módjai:

- nem elektronikus úton benyújtott módosítások esetén:
A díjfizetési kötelezettségek Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, a BFKH-nál beszerezhető postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy 
banki átutalási megbízás útján teljesíthetők. A BFKH belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) készpénzfizetést nem fogad el.

- elektronikus úton benyújtott módosítási kérelmek esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, 

- fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján, vagy

készpénz-átutalási megbízás, vagy

az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján.

A díjköteles eljárásra vonatkozó módosítási kérelem beérkezését követően a központi rendszer által adott 27 karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás közlemény rovatába írnia.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre. a döntés csak bírósági úton támadható meg.

 


Van lehetőség fellebbezésre
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.
/Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, Pf. 919/1.
A döntés kézhezvételtől számított 30 napon belül.

Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bíróságon támadható meg.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden adatváltozást be kell jelenteni?
A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat szükséges 30 napon belül bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.
Festékboltot kívánok nyitni, szükséges engedély részemre a BFKH-től?
Csak abban az esetben, ha közvetlenül importál vagy hoz be az országba VOC tertalmú festéket, lakkot. Ebben az esetben első forgalombahozónak is minősül.
VOC tartalmú festéket/lakkot kívánunk gyártani, szükséges engedélyt kérnem?
Igen, és csak a rendeletnek megfelelő festék/lakk gyártható.
Elegendő ha nyilatkozik az ügyfél a 6.sz. melléklet utolsó részén, hogy köztartozásmentes adózó?
Csak abban az esetben fogadható el, ha leellenőrzéskor valóban szerepel a NAV adatbázisában mint köztartozásmentes adózó. Ezt, külön elektronikusan szükséges kérni a NAV-tól. Ha eddig nem kért, automatikusan nem kerül fel az adatbázisukba!
Mely szakképesítések fogadhatóak el?
forgalmazás esetében: kereskedői végzettségek, vagy közép és felsőfokú vegyi szakirányú végzettségek. gyártás esetében: vegyiparral kapcsolatos végzettségek.
Mely hatóságok ellenőrizhetik az engedélyem meglétét?
fogyasztóvédelmi hatóság, mely ellenőrzi a címkézést és az anyag tulajdonságait is bevizsgáltathatja laboratóriumában.
Magyar nyelvű címke is követelmény?
Igen.
A behozni/importálni kívánt termék VOC tartalmát miből állapíthatom meg?
Minőségi tanúsítványából, vagy szükséges bevizsgáltatni hazai akkreditált laboratóriummal.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja,
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet,
a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858