Ugrás a menüre

Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

Kódszám

JEGYZ00707

Az ügy rövid leírása

A zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy valamely, az engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság jogkörét érinti, úgy az adatmódosításról szóló bejelentésről a jegyző a szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

Ki jogosult az eljárásra?

A zenés táncos rendezvény tartására jogosító engedély jogosultja
NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem adataiban bekövetkezett változások köre : a kérelem tartalmazza a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét, az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Az adatokban bekövetkezett változás igazolására szolgáló dokumentum(ok).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
A jegyző székhelye szerint illetékes a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.
A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
5000.0

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az adatváltozás bejelentése magával vonja új engedélyezési eljárás lefolytatását?
- Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

Fontosabb fogalmak

építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 33. (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 24. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3)-(4) bekezdés,4. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 1. melléklet

Kulcsszavak

rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése, rendezvény, adatváltozásrendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentés, rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentésadatváltozás, rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentésadatváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858