Ugrás a menüre

Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00040

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, kompok, úszóművek, kishajók és motoros vízi sporteszközök) hajózásra alkalmasságának feltétele az üzemképesség. Az üzemképesség megállapítása szemle keretében történik. Az úszólétesítmény üzemképes, ha rendeltetésének, továbbá az engedélyezett hajózási zónára, hajózási körzetre vonatkozó - jogszabályban megállapított - műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelel.

Ki jogosult az eljárásra?

tulajdonos, üzemben tartó
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra (ebben az esetben a képviseleti jogosultságot igazolni kell). A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

törölve

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél 151 000 Ft; b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél 96 000 Ft ; c) az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél 65 000 Ft ; d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el 46 000 Ft ; e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg 87 000 Ft ; f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja 111 000 Ft; g) úszólétesítmények üzemképesség vizsgálatához és tanúsításához, úszólétesítményeken alkalmazott felszerelések, berendezések alkalmasságának megállapításához szükséges külön vizsgálatok hatósági szemléje 93 000 Ft, h) szemlebizottság felkért tagjainak díjazása óránként 10 000 Ft


Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap azzal, hogy a szemlére vonatkozó kérelmet legalább 10 nappal a szemle kért időpont előtt előtt be kell nyújtani

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség a fellebbezésre
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
a döntés közlésétől számítot 15 napon belül kell benyújtani
megegyezik az elsőfokú eljárás díjával, a hatóság azon végzései tekintetében, amelyek ellenönálló fellbbezésnek van helye a jogorvoslati eljárás díja 9000,-Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Melyik hatóság jár el? Elsőfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és hajózási Hivatal, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ.Mi az ügyintézés határideje? Az ügyintézés határideje 21 nap. Hova kell benyújtani a fellebbezést és milyen határidőben? A fellebbezést ahhoz a hatósághoz kell benyújtani, amely a fellebbezéssel megtámadni kívánt döntést hozta, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Fontosabb fogalmak

Úszólétesítmény építése: az a tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre (abban az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel).
Úszólétesítmény átépítése: az úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek az átalakítása, amely az úszólétesítmény főméreteiben, szerkezeti elemeiben, vízkiszorításában (hordképességében), főgépteljesítményében, térbeosztásában, stabilitásában vagy hajózási (nautikai) tulajdonságaiban változást eredményez.

Vonatkozó jogszabályok

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 17-21. §,
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. § (2) bekezdés b-c pont, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 8. § (6) bekezdés, 2. melléklet I. Rész 1. Fejezet 2.02. cikk 1. pont, 6. melléklet,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés 16. pont,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. § (1)-(1a) bekezdés és 1. számú melléklet 3., 42.,45. pont

Kulcsszavak

üzemképesség, időszakos üzemképességi vizsgálat, szemle, úszólétesítmény üzemeltetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858