Ugrás a menüre

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozat benyújtása

Kódszám

JEGYZ00901

Az ügy rövid leírása

A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) alakítható. A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.
A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.
A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel az ezen idő alatt határozatot benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.
A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra?

A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, és amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.

Milyen adatokat kell megadni?

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozat adattartalma, amely a határozat funkcionalitása alapján eltérő lehet. Jelen határozatnak szükségképpen tartalmaznia kell azon adatokat, amiből kiderül, hogy az egyesület közművelődési célú tevékenységet végez, hol a bejegyzett székhelye és határozatával Közművelődési Kerekasztalt kíván létrehozni.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell:
- az egyesület Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatok közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.

A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel az ezen idő alatt határozatot benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.

A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket.

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző működése jogszerűségének biztosítására a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak lehetősége van törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására. Fellebbezés benyújtására nincs lehetőség. Az egyesület törvény erejénél fogva személyi illetékmentességben részesül.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Legfeljebb hány éves időtartamra alakítható Közművelődési Kerekasztal településenként, fővárosi kerületenként?

A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható.


Milyen célra hozható létre Közművelődési Kerekasztal?

A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.


Ki hozhat létre Közművelődési Kerekasztalt?

A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.


Ki lehet tagja Közművelődési Kerekasztalnak?

A Közművelődési Kerekasztalnak tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője.

Fontosabb fogalmak

Közművelődési Kerekasztal: A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében létrehozott, elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésére, a kulturális érdekérvényesítésre és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolására szolgáló rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

Vonatkozó jogszabályok

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 82. §, 83. § (1)-(7) bekezdés;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:77. §;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont;

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Közművelődés, kerekasztal, érdekképviselet, érdekérvényesítés, helyi fórum, megalakítás, lakosság, kulturális, kultúra.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858