Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00005

Az ügy rövid leírása

Méhanya nevelő telep,baromfi és halkeltető állomás engedélyét az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság adja ki, mindhárom egységnek tenyészetkóddal kell rendelkeznie, a baromfi keltető állomások a Baromfi Információs rendszerben is rögzítésre kerülnek.

Ki jogosult az eljárásra?

természetes személy, jogi személy , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Méhanyanevelő telep engedélyezéséhez kért adatok: az ügyfél azonosító adatai, a méhészet címe, telefonos elérhetősége, a felelős üzemeltető szakképesítése, a méhészet technológia leírása, a méhcsaládok száma, az évente forgalomba hozatalra tervezett méhanyák száma, a méhészet tenyészetkódja, a tervezett méhanyanevelő telep technológiai leírása, Baromfikeltető üzem engedélyéhez kért adatok az ügyfél azonosító adatai, a keltető üzem címe, tenyészetkódja, elérhetősége, a keltetőgépek kapacítása tyúktojás egyenértékben mérve, a keltetési tevékenységet írányító személy neve és szakképesítésének megnevezése, Halkeltető állomás engedélyéhez kért adatok az ügyfél azonosító adatai, a halkeltető állomás címe, tenyészetkódja, elérhetősége, a keltetetési tevékenységért írányító személy neve és szakképesítésének megnevezése, a halkeltető és lárvatartó edények száma, űrmérete, az évente kibocsátani kívánt lárva mennyisége, a keltetni kívánt halfajok fajtája

Milyen iratok szükségesek?

a tevékenységet írányító személy szakképesítéséről szóló dokumentum hiteles másolatát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

mindhárom engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc.biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség,
NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Elnökhelyettes
Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál
kézhezvételtől számított 15 nap
5000 Ft azaz ötezer Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor nem minősíthető a méhanya nevelő telep pároztató teleppé ha a dokumentáció és a telep rendben van? Ha telep 10km sugarú körében eltérő fajtájú méheket tartalmazó méhészer található. Mindig kell a baromfikeltető állomást engedélyeztetni? Abban azesetben nem kell, ha a keltetőgépbe összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több egyszerre nem rakható be.

Fontosabb fogalmak

Méhanya nevelő telep pároztatóteleppé nyilvánítása: Az üzemeltető kérelmére az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi igazagtóság pároztató teleppé minősíti. Az ehhez szükséges kérelemhez be kell nyújtani az ügyfél azonosító adatain túl a telep címét, elérhetőségét, az üzemeltető szakképesítését, az apai származás igazolását, a tenyésztő szervezet igazolását az adott méhfajta tenyésztési programjának megvalósításáról, a telep azonosító kódját.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

méhanya , méhanya nevelő telep, méhcsalád, méhanya, bölcső, álca, pete, törzsállomány azonosító szám, keltető, tojás, napos csibe, tojásegyenérték, tojás, hal keltető állomás, hal lárva, haltétel, tenyészhal

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858