Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00002

Az ügy rövid leírása

A megfelelő azonosítókkal (erdőrészlet jel), területnagysággal és térképi lehatárolással az erdőgazdálkodó az erdészeti hatósághoz benyújtott kérelemmel kéri a kérelemben megjelölt terület fátlan állapotban tartását, megjelölt mechanikai vagy vegyszeres módszerrel. A benyújtott kérelmet az erdészeti hatóság formailag és tartalmilag megvizsgálja és döntést hoz, mely ellen jogorvoslatnak van helye.

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági nyilvántartásba bejegyzett erdőgazdálkodó
Nincs ilyen kizáró ok.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél (képviselő) neve, lakcíme (székhelye), hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodói kódja; az érintett részletek erdőrészlet azonosítója

Milyen iratok szükségesek?

- Formanyomtatvány (ha van/lesz elfogadva)
- Erdőrészletek beazonosítása
- Erdőtervi térképkivágat
- (Vezetékjog igazolása, lehatárolása)
- Eljárási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díj csekken vagy átutalással (6500 Ft + Erdőrészletenként 300 Ft.)

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti igazgatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
Az eljárási díj 200%-a

Amit még érdemes tudni (GYIK)

- Mennyi az eljárási idő? – A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti 21 nap.
- Mennyi az eljárási díj? – 63/2012 VM rendelet 1. sz. mellékelet 15. pont
- Milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez? - Tulajdonosi hozzájárulás, eljárási díj befizetésének igazolása
- A kormányablaknál nyújtsam be a kérelmet vagy közvetlenül az erdészeti hatósághoz nyújtsam be? – Ahogy Önnek kényelmesebb.
- Ki az illetékes hatóság, mi a címe? – Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal.
- Van-e gyorsított eljárásra lehetőség? - Nincs

Fontosabb fogalmak

- fátlan állapot: Egy terület(rész) fáktól mentes állapotban tartása
- erdőgazdálkodó: A terület jogszerű földhasználója,
- Műveleti lap: Az a dokumentum, amellyel kézben a fakitermelés folyamata gyakorolható a területen

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

erdőgazdálkodás célját szolgáló földterület, tisztás, kopár, erdei rakodó, nyiladék vadföld, műveleti lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858