Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

Kódszám

ERDIG00014

Az ügy rövid leírása

Erdőfelújítás természeti kár, természeti körülmény, vagy gazdálkodónak fel nem róható egyéb okokból nem fejezhető be az előírt erdősítési határidőre, így a gazdálkodó kéri az erdősítési határidők módosítását az erdészeti hatóságtól.

Ki jogosult az eljárásra?

Erdőgazdálkodó
Nincs ilyen kizáró ok.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett erdőrészletek erdőrészlet jele és erdősítési részterülete

Milyen iratok szükségesek?

- Formanyomtatvány (ha van/lesz elfogadva)
- A kárbejelentés, illetve annak igazolása, vagy részletes indoklás a fel nem róhatóságról
- Eljárási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díj (6.500 Ft + erdőrészletenként 300 Ft)

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A kérelem illetékes erdészeti hatóságnál történő érkeztetésétől számítva, hiánypótlások idejétől eltekintve 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
Első fokon eljáró hatóság
Kézhezvételtől számított 15 napon belül
Az eljárási díj 200%-a

Amit még érdemes tudni (GYIK)

- Mennyi az eljárási idő? – Ket. szerinti 21 nap.
- Mennyi az eljárási díj? – 63/2012. VM rendelet 1. sz. mellékelet 15. pont
- Milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez? - Eljárási díj befizetésének igazolása
- A kormányablaknál nyújtsam be a kérelmet vagy közvetlenül az erdészeti hatósághoz nyújtsam be? – Ahogy Önnek kényelmesebb.
- Ki az illetékes hatóság, mi a címe? – Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal
- Van-e gyorsított eljárásra lehetőség? - Nincs

Fontosabb fogalmak

- Műszaki befejezés: - Műszaki befejezés: Amikor a jogszabályban megállapított, erdősítési célállománynak megfelelő csemeteszám, elegyarány, záródás és méret eléri azt a szintet, hogy az erdősítést az erdészeti hatóság befejezettnek tekinthesse.
- Fel nem róhatóság: Azon tények és indokok összessége, amely igazolja azt, hogy az adott jelenség ténylegesen hátráltatta az erdőgazdálkodót az erdősítési határidők elérésében (pl. árvíz)

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

erdőgazdálkodó, erdősítés, erdősítési határidő, felróhatóság, fel nem róhatóság, botikus, abiotikus kár, vadkár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858