Ugrás a menüre

Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00103

Az ügy rövid leírása


1. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.
2-4. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot. Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló közokirat (személyi igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás stb.) alapján a vizsgaszervező vezetője pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló közokiratból megállapíthatók.

Ki jogosult az eljárásra?

az állam által elismert szakképesítés megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány tulajdonosa
_________

Milyen adatokat kell megadni?

a vizsgával kapcsolatos adatokat (vizsgaszervező megnevezése, vizsga időpontja, helyszíne, oktató, vizsgáztató neve, a képzés helyszíne)
a személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő)
a bizonyítvány-másodlat kiállításának indokát: megsemmisült, elveszett
elérhetőség(telefonszám és/vagy e-mail) kapcsolattartás végett

Milyen iratok szükségesek?

az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiadása iránti kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2000 Ft.

Hol intézhetem el?

vizsgaszervező, annak megszűnése esetén a jogutód intézmény, ennek hiányában főjegyzői hatáskör, állami szakképzési és felnőttképzési szerv

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van
fővárosi és megyei kormányhivatal
vizsgaszervező
járási hivatal
15 nap
5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol terjeszthető be a kérelem, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt?
Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlat kiadására a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult. A 2010. márciusától szervezett szakmai vizsgák esetén a törzslapok egy példányát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kapta, így őket is meg lehet keresni. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot kizárólag az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adhatja ki.
A kérelmet személyesen kell benyújtani?
A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél.

Fontosabb fogalmak

Bizonyítvány: Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap
Másodlat: A bizonyítványmásodlat - a névváltozás kivételével - az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú. Kiállítása az eredeti törzslap alapján lehetséges. A bizonyítvány másodlatot a törzslapot őrző vizsgaszervező vagy főjegyző hitelesíti. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adja ki. A kiadás a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2) bekezdés
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. Korm. rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet

Kulcsszavak

szakmai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány bizonyítványmásodlat elveszett, megsemmisült vizsgaszervező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858