Ugrás a menüre

Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00215

Az ügy rövid leírása

Az állatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint:
Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni.
Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat. Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés.
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
A fent meghatározott állatvédelmi szabályok megszegésének észlelése esetén bejelentéssel lehet élni.
Ha az állatvédelmi hatóság ( NÉBIH, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási kormányhivatal, jegyző) Átv. 6–8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni.

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki, aki észleli az állattartás szabályainak az Ávt. 6-8. §-a szerinti megszegését
-

Milyen adatokat kell megadni?


Az állattartás helyszínének meghatározása az észlelt jogszabálysértés részletes leírásával.
Amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről meg kell adnia a természetes személyazonosító adatai és elérhetőségét.
Fontos információ, hogy a névtelen bejelentés vizsgálatát az állatvédelmi hatóság mellőzheti.

Milyen iratok szükségesek?

-

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási kormányhivatal, jegyző


Ügyintézés határideje

A panasz kivizsgálására 30 nap áll rendelkezésre az állatvédelmi hatóságnak.
Amennyiben a panasz nyomán hatósági eljárás indul a határozatot, az eljárást megszüntető végzést, az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

NincsAmit még érdemes tudni (GYIK)

Mit tartalmaznak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-ában meghatározott rendelkezések:
Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni.
Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat.
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

Hol lehet bejelentést tenni az állatvédelmi szabályok megszegésének észlelésekor?
NÉBIH, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási hivatal, jegyző

Milyen módon lehet megtenni a bejelentést?
Telefonon, postai úton, vagy elektronikus levélben.

Milyen intézkedés várható?
A jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Fontosabb fogalmak

állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;
állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;
jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).
állatviadal: az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat
állatkínzás: az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségben szenvedő - nem kísérleti célra szánt - állategyed tenyésztése, szaporítása;
beavatkozás az állaton: az állat fizikai, élettani vagy pszichikai állapotának megváltoztatása

Vonatkozó jogszabályok


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 3. § 1. , 2. , 4. , 7. , 8. pont, 6-8. §, 43. § (1)-(9) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 33. § (1) bekezdés, 71. §, 98. § (1) bekezdés
A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3.§
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.§,3. §, 4. § , 7. §
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 6.§ (4)

Kulcsszavak

állattartó, állat károsítása, jó gazda gondossága, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, állatvédelmi szabályok, állatkínzás, közérdekű bejelentés, kényszertakarmányozás, állatviadal, kiképzés, tulajdonnal és tartással felhagyás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858