Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Méhek kiszállításának bejelentése

Kódszám

JEGYZ00217

Az ügy rövid leírása

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.

Ki jogosult az eljárásra?

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt.
A kijelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. számú melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

Milyen adatokat kell megadni?

A méhész neve, lakcíme
A méhek állandó telephelye
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
A kiadás helye, ideje
Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése
Az elszállított kaptárak száma
A méhcsaládok száma
Az elvándorlás pontos ideje
Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti, egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással a méhésznek rendelkeznie kell, az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak az ahhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartás-vezetésre)

Jogorvoslati lehetőség

Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi az adatokat a kijelentő lap alapján.Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen határidőn belül kell bejelenteni a méhek kiszállítását?
A kiszállítást megelőző 72 órán belül.

Mely hatóságnak kell megtenni a bejelentést?
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.

Hogyan kell teljesíteni a bejelentést?
A 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal, személyesen, vagy ajánlott levélként való megküldésével.

Mi az a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás?
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, a 70/2003. FVM rendelet 2. számú melléklete alapján kiállított állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos állítja ki. Az állatorvosi igazolás kizárólag kedvező eredményű vizsgálat esetén állítható ki. A vizsgálatot a hatósági állatorvos a méhegészségügyi felelős segítségével folytatja le. A vizsgálatnak ki kell terjednie az adott méhészet minden méhcsaládjára és méhrajára, különösképpen a fiasítás teljes terjedelmére, valamint a kaptár hulladékára. A vizsgálat során a mézelő méhek fertőző betegségeinek a tüneteit kell keresni. A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni. A méhek csak az igazolással szállíthatók, ennek hiányában a szállítást meg kell tiltani.

Fontosabb fogalmak

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható-, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás

Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.

Vándoroltatás: a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Vonatkozó jogszabályok

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 12. pont

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § , 82. § (2) bekezdés, 107. § (2) bekezdés , 116. §

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § 1. , 2. pont, 8. § (1), (4) bekezdés, 9. § (1), (2), (3), (4) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 18. § (4) bekezdés, 2. számú melléklet, 4. számú melléklet

Kulcsszavak

méhek kiszállításának bejelentése, állandó tartási hely, méhcsalád, kaptár, 72 óra, kijelentő lap, elvándorlás, vándortanya, hazatelepülés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858