Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

Kódszám

JEGYZ00219

Az ügy rövid leírása

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.
A méhek ki-és beszállítása tekintetében a jogszabály előírja, hogy azt személyesen vagy ajánlott levélként kell teljesíteni, de a hazatelepülés bejelentésével kapcsolatban nincs ilyen előírás.

Milyen adatokat kell megadni?

A méhész neve, lakcíme
A méhek állandó telephelye
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
A kiadás helye, ideje
A méhek utolsó tartási helye
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése
A kaptárak száma
A méhcsaládok száma
A letelepedés pontos ideje

Milyen iratok szükségesek?

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

jegyző, hatósági állatorvos

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak az ahhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartás-vezetésre)

Jogorvoslati lehetőség

Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi az adatokat a bejelentés alapján.Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol kell bejelentenem a hazatelepülést?
- A hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél.

Milyen határidőn belül kell bejelenteni a hazatelepülést?
72 órán belül.

Mi minősül vándoroltatásnak?
A méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Fontosabb fogalmak

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható-, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás

Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.

Vándoroltatás: a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §, 8. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, (4) bekezdés, 2. §, 10. § (2) bekezdés,
18. § (4) bekezdés, 2. számú melléklet, 4. számú melléklet

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §, 4. §., 5. § (4) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 82. §, 86. §, 107. § (2) bekezdés, 116. §,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 12. pont

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

Kulcsszavak

hazatelepülésről szóló bejelentés a vándoroltatás után, Hazatelepülés, Méhek,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858