Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01002

Az ügy rövid leírása

A szerencsejáték-szervező tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, az egyes szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a lakóhely, székhely vagy telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a büntetett előéletű, vagy a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVII. Fejezet), vagyon elleni (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, tiltott szerencsejáték szabálysértését nem követte el, illetőleg jogerős bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt nem áll.

A jegyző a Központi Szabálysértési Nyilvántartás adatai alpján adja ki a szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges igazolást.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
nem

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Szükséges dokumentum
- Igazolás iránti kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illeték illetékbélyegen

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal
Jegyző
15 nap
5000 Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi minősül szerencsejátéknak?
Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomó részt a véletlentől függ.

Milyen fajtái vannak a szerencsejátéknak?
a) sorsolásos játék,
b) nem sorsolásos játék,
c) kaszinójáték,
d) fogadás,
e) kártyajáték.

Több szerencejáték-szervező tevékenység engedélyeztetése esetén elegendő egy kérelmet benyújtani?
Nem, az egyes szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell előterjeszteni. Játékkaszinó engedélyezésére egységenként ( A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 37. § 11. pont) kell kérelmet előterjeszteni. (Egység: egy pályázat alapján megkötött koncessziós szerződéssel működtetett egy játékkaszinó.)

Fontosabb fogalmak

Szerencsejáték:
Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomó részt a véletlentől függ.

A szerencsejátékok fajtái:
a) sorsolásos játék,
b) nem sorsolásos játék,
c) kaszinójáték,
d) fogadás,
e) kártyajáték.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés; 1. számú melléklet 1. b) pont

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdés; 2. § (4) bekezdés b) pont; 14. §; 37. § 11. pont

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1); 33. § (1) bekezdés; 35. § (1) bekezdés; 82. § (2) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Szerencsejáték, szervező, igazolás, büntetlen, szabálysértés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858