Ugrás a menüre

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00604

Az ügy rövid leírása

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a kereskedőt törli a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

A kereskedő (Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő).
Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kereskedő neve, címe, illetve székhelye,
b.) a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése.Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kereskedő székhelye, vagy a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Nem releváns.

Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kell-e eljárási illetéket fizetnem a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentéséért? Válasz: Nem. Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
c.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
d.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat.Vonatkozó jogszabályok

a)      a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdés, 28. § b) pont, 22. § (1) bekezdés a-b) pont, 24. § (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;

b)      a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont I.1-2., 2. § a) és b) pont,  6. § (1) bekezdés, 2. melléklet A) pont 3-4) alpont, 2. melléklet A) pont

c)       Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

d)      az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  94. § (2) bekezdés,

e)      a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9., 11., 13., 18. pont, 6/G. § a)-b);

f)       a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, megszüntetés, bejelentés, nyilvántartás, törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858