Ugrás a menüre

Üzlet megszűnésének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00607

Az ügy rövid leírása

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás leadásával egyidejűleg - be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

A kereskedő (Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő).
Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kereskedő neve, címe, illetve székhelye,
b.)A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelői igazolvány száma c.) az üzlet megszűnésének bejelentése.Milyen iratok szükségesek?

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles eljárni.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )
Nem releváns.

Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Mennyi időn belül kell bejelentenem az üzletem megszűnését?
Válasz: Az üzlet megszűnését követő nyolc napon belül.
2.) Kérdés: Kell-e eljárási illetéket fizetnem az üzletem megszűnésének bejelentéséért?
Válasz: Nem. Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; c.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
d.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
e.) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
f.) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
g.) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 6/G. § a)-b)pont;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pont, 7/A. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 10. § (5) bekezdés, 1. melléklet B) pont, 2. melléklet B) pont;
c.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdés,
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont.
e.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, megszűnés, bejelentés, működési engedély, visszavonás, nyilvántartás, törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858