Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

Kódszám

TORZS00017

Az ügy rövid leírása

A hatósági közvetítőt - kérelmére - a hatósági közvetítők nyilvántartásából törölni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásba vett hatósági közvetítő.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező természetes személyazonosító adatait, elérhetőségét, a nyilvántartásból való törlés iránti kifejezett kérelmet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3.000,- Ft.

Az eljárást megelőző, de ahhoz közvetlenül kapcsolódó költség a hatósági közvetítői vizsga díja, ami a mindenkori köztisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 15%-a.

Illetékbélyeggel kell megfizetni az illetéket főszabály szerint.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezésnek van helye.
A döntés ellen fellebbezésnek van helye.
Miniszterelnökséget vezet miniszter
A döntést hozó hatóságnál nyújtható be, azaz a fővárosi és megyei kormányhivatalnál.
A döntés közlésétől számított 15 nap.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A törlést követően meddig tárolja a hatóság a törölt személy adatait?
A fővárosi és megyei kormányhivatal a nyilvántartásból törölt személy adatait a nyilvántartásból történő törlés időpontjától számított 1 évig tárolja, és ezt követően gondoskodik az adatok törléséről.

Mely hatósági közvetítőt kell törölni a nyilvántartásból?
Törölni kell a nyilvántartásból azt, aki meghalt, a nyilvántartásból való törlését kérte, aki lakóhelyet változtat, és a nyilvántartást vezető fővárosi és megyei kormányhivatal az új lakóhely tekintetében nem rendelkezik illetékességgel. A fővárosi és megyei kormányhivatal a nyilvántartásból törölt személy adatait a nyilvántartásból történő törlés időpontjától számított 1 évig tárolja, és ezt követően gondoskodik az adatok törléséről.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. §, 6. § (2) bekezdés, 8. § (3)bekezdés e) pont
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (1), (4), (6) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 41. § (1) bekezdés, 41. § (2) bekezdés, 41. § (5)-(6) bekezdés, 41. § (8) bekezdés, 41. § (9) bekezdés, 82. § (2)-(3) bekezdés , 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. § (3) bekezdés,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 6. § (1) és (3) bekezdés

Kulcsszavak

Hatósági közvetítő, nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858