Ugrás a menüre

Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

Kódszám

ELELM00036

Az ügy rövid leírása

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ki jogosult az eljárásra?

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
Bárki tehet panaszt, vagy közérdekű bejelentést, a panaszos illetve a bejelentő számára automatikusan ügyféli jogállást nem jelent.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő személyes adatait nem köteles közölni. Olyan mértékű adatszolgáltatás szükséges, hogy az adott ügy kivizsgálásához szükséges alapvető információkat tartalmazza.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A panasz és a közérdekű bejelentés elbírálására irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

A panasz kivizsgálását az adott panaszbejelentés témájától függően a hatáskörrel rendelkező hatóság (járási hivatal, megyei kormányhivatal, NÉBIH) végzi. A panaszbejelentést célszerű a járási hivatalhoz továbbítani, illetve a járási hivatalnál előterjeszteni, amely hatáskör (vagy illetékesség) hiányában intézkedik az áttételről.

Ügyintézés határideje

Ha a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervnél tették meg, azt a közérdekű bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.
A közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – (elektronikus) levél formában tájékoztatni kell.
Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - köteles a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.

Jogorvoslati lehetőség

A bejelentés vonatkozásában nincs (automatikus ügyféli jogállás nincs).

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, A bejelentő a bejelentést követően a büntetés mértékéről, szankciókról pontos tájékoztatást kaphat-e? Figyelemmel a hatályos jogszabályokra a vizsgálatot lefolytató hatóság a legfontosabb cselekményekről ad tájékoztatást, utalást tesz arra, hogy milyen szankcionálási módot alkalmazott, de annak összegéről nem ad tájékoztatást. 2, A bejelentő által átadott, bontott csomagolású termék alapján a hatóság megindítja-e azonnal hivatalból a hatósági eljárást? Nem, figyelemmel arra, hogy a termék előállítója/forgalmazója bontatlan csomagolási egység esetében garantálja a megfelelő minőséget és biztonságot. Hatósági eljárás abban az esetben indítható, ha a bejelentést követő hatósági mintavételezés során megállapítást nyer a jogszabálysértés (helyszíni érzékszervi vizsgálat, laboratóriumi vizsgálat). Az élelmiszerrel kapcsolatos bármely észlelés - romlott, nem megfelelő minőségű élelmiszerek, takarmányok; higiéniai kifogások - majdnem minden esetben közérdekű bejelentésnek tekinthetőek.

Fontosabb fogalmak

Ügyféli jogállás: a bejelentőt automatikusan nem illeti meg, ezért az egyes eljárási cselekményekbe nem tekinthet be.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

Panasz, közérdekű bejelentés, romlott élelmiszer forgalombahozatala, engedély nélküli élelmiszer előállítás, lejárt élelmiszer forgalmazása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858