Ugrás a menüre

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00010

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

Milyen adatokat kell megadni?

Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylő közölte a következő adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik
aa) születési családi és utónevét,
ab) - ha arra vonatkozóan információval rendelkezik - előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét,
ac) a születési helyét és idejét,
ad) az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét,
ae) az állampolgárságát, valamint
b) az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

Milyen iratok szükségesek?

Személyes kivonat kérés esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya.
Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll, valamint a kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Hol intézhetem el?

anyakönyvvezető, hivatásos konzuli tisztviselő
(Kormányablakban is be lehet nyújtani a kérelmet)

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot - amennyiben az érintett anyakönyvi esemény már szerepel az EAK rendszerben - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és a kérelmezőnek átadja vagy elküldi. Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként kell kézbesíteni.

Jogorvoslati lehetőség

Anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen költsége van az eljárásnak?
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Azon szerveknél, ahol be kell mutatni az anyakönyvi kivonatot, visszakapom?
Igen, Azok a szervek, amelyek az anyakönyvi esemény bejegyzését követően kiállított illetékmentes anyakönyvi kivonatnak a bemutatását igényelték, azt a betekintés után az ügyfélnek kötelesek visszaadni.

Hová fordulhatok anyakönyvi kivonatért, ha a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset külföldön van?
Amennyiben a külföldi anyakönyvi esemény Magyarországon is anyakönyvezésre került és az anyakönyvi esemény az elektronikus anyakönyvben szerepel, úgy bármelyik anyakönyvvezető vagy hivatásos konzuli tisztviselő is kiállíthatja az anyakönyvi kivonatot.

Fontosabb fogalmak

anyakönyvi közokiratok: anyakönyvi kivonat, anykönyvi hatósági bizonyítvány

Vonatkozó jogszabályok

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 5. pont

Kulcsszavak

anyakönyvi kivonat, anyakönyv, születés, házassághalál, házassághalál

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858