Ugrás a menüre

Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00138

Az ügy rövid leírása

Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, valamint saját számlás közúti áruszállítás az adott tevékenységre vonatkozó,
az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti– nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel,
a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott engedéllyel (CEMT engedély), vagy
a teherjárműre kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel
végezhető. Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet Magyarország területén kívül közúti közlekedési szolgáltatást abban az esetben végezhet, ha közúti árutovábbítási engedélyen felül rendelkezik az adott tevékenység végzésére jogosító kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alkalmazási területén végzett közúti közlekedési szolgáltatás esetén a járműre az adott egyezmény alapján kiadott engedéllyel.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén székhellyel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik közúti árutovábbítási engedéllyel
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is.Szükséges az érvényes közúti árutovábbítási engedély számának megjelölése, valamint, hogy mely ország területére, milyen típusú járati engedélyt kíván kérni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Egy oda-vissza útra jogosító (járati egy országra szóló) engedély
1 045 Ft. Egy naptári évben korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély díja nem EU tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások esetén 13690 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalással vagy pénzkezelőhelyen.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.
bírósági felülvizsgálat
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.
a döntés közlésétől számított 30 nap
30.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, H-1441, Budapest, Pf.: 88. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a H-1066 Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani.
Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás kezdeményezésekor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla átutalással vagy személyesen a pénztárban (a pénztárban jelenleg csak készpénzfizetés lehetséges).
Ki jogosult nemzetközi járati engedélyt igényelni? Közúti árutovábbítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 
Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a nemzetközi árufuvarozással érinteni kívánt ország és Magyarország között fennálló hatályos nemzetközi egyezmény,
Mely országokkal van Magyarországnak árufuvarozási nemzetközi egyezménye? Pl. Törökország, Mecedónia, Ukrajna, Horvátország, Oroszország

Fontosabb fogalmak

díj ellenében végzett közúti árutovábbítás: a teherjárművel végzett közúti árufuvarozás, teherjárműnek járművezetővel együtt díj ellenében történő – a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti – rendelkezésre bocsátása, valamint a teherjárművel díj ellenében végzett vontatás; díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás: az a díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, amelynél az árutovábbítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a teherjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző teherjármű érinti Magyarország területét is

Vonatkozó jogszabályok

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2.§, 4. § (1) bekezdés és 5-7. §,
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 21. a-b) pontok  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1), (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1),(2), 40/A §, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés, 116.§,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4) bekezdés,
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet Melléklet 1. és 3. pont,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nemzetközi árutovábbítás, járati engedély, közúti árufuvarozás, nemzetközi egyezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858